Rusko neudělalo nic pro pracovníky školy při své ambasádě, uvedlo ministerstvo

Moskva dosud neučinila žádné kroky k tomu, aby střední škola při ruském velvyslanectví v Praze mohla řádně fungovat i v nadcházejícím školním roce. Na webu to uvedlo ministerstvo zahraničí. Rusku odeslalo diplomatickou nótu týkající se fungování školy. Už na jaře resort uvedl, že učitelé a další personál si musí zažádat o pobytové tituly a řádně pracovat na území České republiky, jako je tomu v případě všech mezinárodních škol. Tuzemské ministerstvo zahraničí jim nabídlo součinnost.

Budoucnost fungování školy se začala řešit po diplomatické roztržce mezi Českem a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Školu velvyslanectví otevřelo i pro žáky mimo okruh rodin členů ruské diplomatické mise. České ministerstvo zahraničí na jaře uvedlo, že není možné, aby učitelé byli akreditovaným personálem podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Rusko bylo podle tuzemské diplomacie opakovaně upozorněno, aby převedlo fungování školy do režimu takzvané zahraniční školy na území Česka. V takovém režimu podle ministerstva funguje dalších osmnáct škol, některé také při ambasádách v Praze. Jedná se například o školu bulharskou, americkou nebo japonskou.

„Česká strana důrazně odmítá tvrzení, že nese jakýkoliv díl odpovědnosti za ukončení činnosti uvedené školy. Je odpovědností zřizovatele, tedy v tomto případě ruské strany, aby škola plnila veškeré podmínky a povinnosti plynoucí z právních předpisů přijímajícího státu v oblasti školství,“ uvádí se v diplomatické nótě.

Zástupci ministerstva jednali na toto téma několikrát se zástupci ambasády, velvyslanectví podle resortu odmítlo i nabídky na zprostředkování jednání o urychleném vyřešení situace s pracovníky ministerstva školství. „Na základě jeho rozhodnutí by mohlo být umožněno žákům plnit ve výše uvedené škole povinnou školní docházku podle právních norem České republiky,“ uvedla diplomacie.

Resort v pondělí znovu ruské straně nabídl součinnost při převodu vzdělávací instituce do postavení totožného s ostatními zahraničními školami v Česku.