Klaus musí zaplatit pokutu za vystoupení bez roušky, ministerstvo zamítlo jeho odvolání

Bývalý prezident Václav Klaus musí zaplatit pokutu osm tisíc korun za loňské říjnové vystoupení bez roušky před Obecním domem v Praze. Pokutu pravomocně potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, které odmítlo Klausovo odvolání. Exprezident musí zaplatit také dalších tisíc korun jako náklady řízení. Česká televize informaci zjistila z písemného rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Výše pokuty je o něco nižší, než ji původně stanovila pražská hygienická stanice. Ta trvala na desetitisícové pokutě. Informaci potvrdil Klausův právník Zdeněk Koudelka. Klaus podá proti verdiktu správní žalobu k Městskému soudu v Praze.

Václav Klaus bez roušky
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Deml

„Ministerstvo snížilo výši pokuty z deseti tisíc korun na osm tisíc korun, neboť na rozdíl od Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) nepřihlédlo jako k přitěžující okolnosti, že se obviněný dopustil přestupku v době nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Ve zbytku ministerstvo napadené rozhodnutí potvrdilo,“ píše se v písemném rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze začátku června. Česká televize dokument získala až nyní na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Klaus přišel loni 28. října před Obecní dům uctít památku vzniku Československa. U pamětní desky vystoupil s projevem, ve kterém kritizoval vládní opatření proti koronaviru. Na akci neměl navzdory vládním opatřením nasazenou roušku.

Po uveřejnění záběrů z události v médiích se případem začala zabývat policie, která případ následně předala k řešení pražské hygienické stanici. Ta bývalému prezidentovi v lednu udělila pokutu deset tisíc korun za porušení mimořádných opatření. Klaus s pokutou nesouhlasil a podal proti rozhodnutí odpor. V něm požadoval zastavení přestupkového řízení. V březnu ale hygiena své rozhodnutí potvrdila.

Společenská škodlivost jednání 

Klaus se proto obrátil s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví, které ale nyní jeho námitky definitivně odmítlo.

„Ministerstvo se ztotožňuje s tím, jak hygienická stanice posoudila společenskou škodlivost protiprávního jednání obviněného, tj. došlo k ohrožení ochrany lidského zdraví, neboť obviněný bez nasazené ochrany dýchacích cest mohl nakazit osoby, které stály v blízkém okolí obviněného po dobu jeho projevu, bezprostředně předtím a bezprostředně poté,“ píše se v usnesení.

Výše pokuty je podle resortu přiměřená a dostačující k tomu, aby obviněný opatření v budoucnu neporušoval. Klaus musí zaplatit také náklady řízení ve výši tisíc korun. Hygienická stanice může podle zákona za porušení opatření stanovit pokutu až tři miliony korun.

Podle ministerstva hygienická stanice při správním řízení nezjistila, že by Klaus svým jednáním někoho nakazil, což bylo při určování výše pokuty posuzováno jako polehčující okolnost.

Pokuta je podle Klause postihem za politický akt

Klaus v prohlášení k pokutě za 28. říjen uvedl, že podání odporu bylo míněno „nejen jako nesouhlas s udělením konkrétní pokuty, ale i jako občanský protest z obecných důvodů, které směřují k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod“. Obdobně se vyjadřuje také v odvolání, které směřovalo na ministerstvo zdravotnictví.

Udělení pokuty je podle něj postihem za politický akt, a ne trestem motivovaným epidemiologickými důvody. Je podle něj povinností představitelů veřejného života veřejně si připomenout založení státu a nenechat se odstrašit epidemií. Poznamenal, že postih dostal za několikaminutové položení kytice a asi dvouminutový venkovní projev bez roušky.

V odvolání mimo jiné dále upozorňoval, že hygienické stanice ukládají pokuty v rozporu s ústavou za porušení opatření, která podle něj zrušil Městský soud v Praze. Klaus v odvolání také uvádí, že povinnosti může ukládat jen zákon a nošení roušek žádný zákon nenařizuje. Zákon také podle něj dává správnímu orgánu velkou libovůli, když umožňuje uložit pokutu až do výše tří milionů korun za to, že někdo nemá několik minut roušku.

Koudelka v pátek řekl, že Klaus ve správní žalobě hodlá argumentovat mimo jiné tím, že hygienici uložili pokutu v rozporu s ústavou za porušení opatření, které pro nezákonnost zrušil soud. „Z hlediska ústavního nelze ukládat a vymáhat pokuty na základě nezákonných a neústavních právních aktů,“ uvedl.

Bývalý prezident podle něj vnímá nesouhlas s pokutou i jako obranu všech dalších lidí, kterých se dotkla nezákonná opatření ministerstva zdravotnictví. Správní žaloba nemá odkladný účinek proti rozhodnutí ministerstva, podle svého právníka už nicméně Klaus pokutu zaplatil.

Klaus vystupoval bez roušky opakovaně

Bez zakrytých úst a nosu přišel Klaus i na oslavy výročí událostí spojených se 17. listopadem na Národní třídě. Za toto porušení vládních nařízení dostal od pražské hygienické stanice pokutu tři tisíce korun, kterou již podle svých slov zaplatil. V lednu byl podle Blesku Klaus také asi hodinu bez roušky v uzavřené restauraci. Exprezident v květnu pro Blesk uvedl, že mu hygiena udělila za tuto návštěvu restaurace také desetitisícovou pokutu.

Bývalý prezident se proti vládním opatřením vyslovil opakovaně. V lednu například promluvil k účastníkům demonstrace na Staroměstském náměstí, kde opětovně vystoupil bez ochrany úst a nosu.