Univerzita nepřijala žádné peníze od Číňanů, tvrdí Zimův audit. Zůstává otázka, kam tedy šly

Univerzita Karlova podle jejího rektora Tomáše Zimy nepřijala žádné peníze z Číny. Rektor o tom ujistil členy univerzitního akademického senátu. Zima členům senátu představil závěry vnitřního auditu, který se zabýval otázkami kolem financování česko-čínských konferencí, které se v minulých letech na univerzitě konaly. Audit však většinu otázek nezodpověděl. Zůstává například nejasné, na co šly peníze, které Číňané na konference údajně poslali.

Tomáš Zima
Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt

Podle Tomáše Zimy výsledky mimořádného auditu ukázaly, že se nepřesouvaly žádné peníze mezi Univerzitou Karlovou a čínskými úřady či firmou, kterou založil tehdejší tajemník Česko-čínského centra UK Miloš Balabán. Server Aktuálně.cz loni napsal, že této firmě posílala peníze na konference čínská ambasáda. Že byly peníze určeny na konference pořádané univerzitou, potvrdili spoluvlastníci firmy.

Audit zkoumal hospodaření Česko-čínského centra v letech 2016 až 2019. Jeho tvůrci nenalezli žádnou smlouvu s Balabánovou firmou, která se podle pracovníků správy Česko-čínského centra na pořádání akcí podílela. Jestliže však na účty univerzity čínské peníze nedorazily, jak audit tvrdí, zůstává nejasné, co se s nimi stalo.

Sám Miloš Balabán tvrdil, že Česko-čínské centrum UK platilo konference samo ze svých zdrojů. Výdaje přitom odpovídaly částkám, které Číňané údajně posílali. Loni podle Aktuálně poslala firma ambasádě fakturu na 600 160 korun, Balabán vyčíslil náklady na konferenci na 590 tisíc.

Česko-čínské centrum vedl Tomáš Zima, který také jeho konference zaštiťoval. Na loňské konferenci centra vystoupil prorektor UK Aleš Gerloch a čínský velvyslanec v Česku Čang Ťien-min.

Rektor Zima v souvislosti s podezřením na financování Čínou univerzitní centrum zrušil. Miloš Balabán již v říjnu rezignoval na funkci jeho tajemníka a letos odešel i z Fakulty sociálních věd UK, kde byl ředitelem Střediska bezpečnostní politiky – stejné jméno dal i své firmě.

Fakulta se kauzou také zabývá, problém má hlavně s názvem Balabánovy firmy. Akademický senát FSV na svém nedávném zasedání vyzval děkanát, aby vyčíslil, o kolik peněz mohla škola kvůli firmě přijít.

Zástupci firmy sice také nechali udělat audit, jeho výsledky ale nechtějí zveřejnit. Vedení fakulty nabídli, že si je může její tajemník prostudovat v advokátní kanceláři. Fakultní senát to minulý týden označil za pohrdání senátem a fakultou. Už dříve se s rektorem Zimou shodl na tom, že by škola podle vývoje kauzy měla zvážit podání trestního oznámení.

Spolupráce univerzity s firmami jen přes fond?

Kauza kolem financování konferencí někdejšího Česko-čínského centra není první problém, který rektor Zima v souvislosti s nejlidnatější zemí světa má. Loni na podzim čelil kritice kvůli sponzorské smlouvě se společností Home Credit, která v Číně podniká. Předmětem kritiky bylo ustanovení ve smlouvě, podle kterého se měly obě strany zdržet všeho, co by mohlo vzájemně poškodit jejich dobré jméno. Někteří akademici to vnímali jako pokus o zásah do jejich práce a svobod. Home Credit nakonec od smlouvy sám odstoupil.

Pracovní skupina, která se následně zabývala problematikou sponzorských smluv a jejich možnými dopady na práci na univerzitě, nyní předložila akademickému senátu návrh, aby škola zřídila pro svou spolupráci s firmami nadační fond.

V komisi bylo deset lidí jmenovaných rektorem mimo jiné na doporučení senátu a spolupracovali s ní další akademici z fakult UK. Komise vypracovala návrh pro etický postup při vybírání komerčních partnerů pro spolupráci s univerzitou. Po případném schválení by měl být dokument závazný pro celou univerzitu i její fakulty.

Členové pracovní skupiny zdůraznili, že by při výběru komerčních partnerů měla škola klást důraz na transparentnost firem a dodržení podmínek pro svobodu bádání. Členové pracovní skupiny upozornili, že na univerzitě zatím není žádný zaměstnanec, který by měl na starosti agendu komerční spolupráce. Nyní se doporučeními bude zabývat vedení školy.