Komunista Ondráček ve své disertační práci opisoval, o titul však nepřijde

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. V pátek to potvrdila Univerzita Palackého v Olomouci (UP), kde politik před osmi lety získal doktorát. Z výsledku kontroly také vyplývá, že většinu teoretické části sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době vzniku práce známé. Poslanec nechce záležitost komentovat, probere ji prý s univerzitou, až obdrží výsledky. O titul přijít nemůže.

Video Události ČT: Komunista Ondráček ve své disertační práci opisoval
video

Události ČT: Komunista Ondráček ve své disertační práci opisoval

Zdroj: ČT24

„Zdeněk Ondráček ve své disertaci porušil citační zásady, neuvedl citované zdroje nebo je uvedl nepřesně či nesprávně. Většinu teoretické části, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době jejího vzniku známé, aniž by je sám analyzoval nebo kriticky posoudil jejich vztahy a souvislosti. Pouze je ve výčtech uvádí,“ vysvětluje mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Odborníci z univerzity na základě výsledků kontroly práce došli k závěru, že Zdeněk Ondráček porušil zásady a zvyklosti vědecké práce, které obsahuje etický kodex zaměstnanců a studentů UP; zejména zásady pro tvůrčí činnost. „Necitoval některé použité zdroje, některé zdroje nesprávně citoval a teoretická část je kompilací dříve publikovaných poznatků,“ doplňuje mluvčí.

Podle proděkana Pedagogické fakulty Pavla Neumeistera zatím není prokázáno, že by šlo o plagiát, hlubší analýza ale rozkryla necitované pasáže a nestandardní způsob při citování poznatků.

Ondráček závěry olomoucké univerzity odmítá komentovat

Ondráček o závěrech olomoucké univerzity odmítl s novináři mluvit. Disertační práci prý bude s vedením univerzity řešit, až obdrží výsledek kontroly plagiátorství. „Nebude se k tomu vyjadřovat a v případě, že škola pošle jakési vyjádření, tak to bude řešit se školou,“ uvedla k tomu mluvčí KSČM Helena Grofová.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš uvedl, že Ondráčkova sebereflexe by byla namístě, je ale předčasné, aby se tím zabývalo vedení strany. To v pátek odpoledne na svém pravidelném zasedání Ondráčkovu kauzu neřešilo. Mluvčí Helena Grofová poté tlumočila stanovisko místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče, že se k věci nikdo vyjadřovat nebude. 

Pro Ondráčka z prohřešku vůči etickým pravidlům neplyne ze strany univerzity žádný postih. Jelikož není členem akademické obce UP, nemůže jeho případ projednat Etická komise rektora UP a univerzita ani nemůže zahájit disciplinární řízení. „A protože disertační práci obhájil již v roce 2011, nelze zahájit řízení o zneplatnění obhajoby,“ upřesňuje mluvčí univerzity.

Předseda ODS Petr Fiala neočekává, že Ondráček vyvodí důsledky ze své plagiátorské kauzy i z dalších pochybení, včetně účasti na potlačování protirežimních demonstrací před třiceti lety. Podle Fialy by to měli zohlednit voliči.

Na případ upozornila už v říjnu Mladá fronta DNES. Uvedla tehdy, že Ondráček ve své práci hojně cituje odborné publikace a analýzy, přebírané pasáže označuje uvozovkami a zvýrazňuje kurzívou. Mezi citovanými pasážemi si však podle serveru vypomáhá celými odstavci doslovně opsanými z jiných studentských prací, případně s lehce pozměněným slovosledem.

Univerzita jeho práci prověřila podruhé. Poprvé to bylo, když ji odevzdal. Každá závěrečná práce na olomoucké univerzitě se povinně vkládá do programu na odhalování plagiátů Theses od roku 2011. Tehdy však nenašla nic podezřelého. Nyní ji osobně zkontrolovali odborní pracovníci studijního oddělení a pedagogické fakulty.

Kvůli opisování končili ministři

Plagiátorství absolventských prací v posledních letech řešila řada politiků. Ve vládě Andreje Babiše kvůli opisování v diplomové práci skončila po třinácti dnech ve funkci ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a také ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD).

Pochybnosti se objevily rovněž u diplomové práce ministra obrany Lubomíra Metnara, ten ale kauzu ustál a omluvil se za nedostatečné citační zdroje.

Do problémů se kvůli opisování dostal i bývalý prorektor Karlovy Univerzity Martin Kovář. Podle univerzitní etické komise se dopustil plagiátorství, jehož dopomocí získal docenturu a profesuru. Historik ale závěry komise odmítl, tématům jeho prací se podle něj věnovalo jen několik relevantních historiků.

Univerzita Karlova před rokem vůbec poprvé kvůli plagiátorství odebrala tituly. Učinila tak u absolventa Husitské teologické fakulty, který vystudoval dva programy. V srpnu tohoto roku spustil řízení o odebrání titulu u deseti absolventů tehdejší rektor Masarykovy univerzity v Brně.