Jak to tenkrát bylo? Multimediální výstava Totalita vezme návštěvníky doprostřed dění

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. začíná putovní výstava věnovaná komunistické totalitě. Ke 30. výročí sametové revoluce připomíná, jak se v Československu žilo před rokem 1989. Autoři multimediální výstavy s názvem Totalita: Multimediální průvodce 1948–1989 chtějí s tehdejší realitou seznámit především nejmladší generaci – nejen ji poučit, ale také vyvolat emoce a prostřednictvím projekce dobových záběrů dostat návštěvníky doslova do středu dění.

Video Studio 6
video

Studio 6: Průvodce Československem 1948–1989

Projekt Totalita má dvě součásti. Jednak jsou to informační tabule, které návštěvníky seznamují se specifiky života v nesvobodné společnosti. Jednak nafukovací kopule, ve které se promítá video, v němž ona specifika – znárodňování, kolektivizace, okupace, sledování tajnou policií, přehlídky a manifestace na Letné – ožívají. 

„Velké množství nejmladší generace nemá povědomí o tom, co se dělo před rokem 1989, jaké historické milníky byly ve 20. století. Týká se to událostí typu znárodnění, kolektivizace, ale i roku 68, a dokonce i listopadu 89. (…) Pokusili jsme se vytvořit něco, co by nejmladší generaci její formou ukázalo, jak to tenkrát vypadalo,“ vysvětluje autor projektu Lukáš Nádvorník.

Domnívá se přitom, že „nemá smysl promítat dokumentární filmy, kde se bude jenom mluvit“. Podle Nádvorníka je odborným garantem projektu historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, podílel se na něm také ředitel Ústavu soudobých dějin Akademie věd Miroslav Vaněk. Návštěvníky by měli být především žáci ze škol. „Je to o tom, aby se ocitli uprostřed projekce – jakoby uprostřed dění – a dokázali si tak představit, co se tehdy dělo,“ dodal. Celý trojrozměrný dokument, který pokrývá období let 1948 až 1989, trvá asi dvacet minut.

Součástí venkovních panelů jsou potom QR kódy, které vedou k dalším videům, která si návštěvníci mohou pustit na svých zařízeních. „Jde například o ukázky z politického procesu s Miladou Horákovou nebo dobovou reportáž z vojenské přehlídky na Letenské pláni nebo studentské demonstrace 17. listopadu 1989,“ řekl Nádvorník.

Výstava začíná svoji cestu po republice v Českých Budějovicích, kde zůstane do svatého Václava. Poté zamíří na Moravu a od 14. do 19. října bude k vidění v Brně. Ve druhé polovině měsíce (21.–26. října) bude třetí zastávkou Plzeň, od 4. do 9. listopadu Znojmo a v týdnu před 17. listopadem skončí v Praze.