Projekt zmapuje přes 30 tisíc kontaminovaných míst v Česku, mezi nimi i černé skládky

Přes 33 tisíc potenciálně kontaminovaných lokalit v Česku zmapuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Vytvoří databázi s informacemi o těchto místech, například míře jejich kontaminace či riziku. Informoval o tom její ředitel Miroslav Havránek. Operační program životní prostředí a Fond soudržnosti Evropské unie poskytly na projekt dotaci 116,6 milionu korun.

Černá skládka
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Lokality, které mají některé charaktistiky kontaminovaných míst, vytipovali odborníci především z leteckých a satelitních snímků.  

„V tuto chvíli začínají týmy projíždět území Česka a vyhodnocovat jednotlivé lokality, jestli tam kontaminace je, jak je závažná, jaký druh, jestli vyžaduje sanační opatření nebo zda je tam nějaký vývoj v čase,“ řekl Miroslav Havránek. Podle CENIA jsou jedním z nejhorších způsobů kontaminace černé skládky, které se nejvíce vyskytují ve Středočeském a Olomouckém kraji a celkem je jich v Česku vytipovaných přibližně sedm a půl tisíce. 

Mezi další vytipovaná místa patří například staré továrny, bývalá Jednotná zemědělská družstva (JZD) nebo areály po sovětské armádě, v nichž se nachází nafta, hnojiva, kovy a chemikálie, které obrožují půdu nebo spodní vody. 

Agentura v současnosti zahajuje druhou etapu projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, letos v lednu se uskutečnila první fáze. Během ní byly testovány metody mapování míst a systém sbírání informací.

Hodnocení se uskutečňuje ve spolupráci s místními správami, s veřejností, s Českou inspekcí životního prostředí a vlastníky pozemků. Výsledky budou poskytnuty krajům. Každé místo bude mít svůj záznam ve výsledné databázi a odborníci stanoví, jak urgentní je stav lokality vzhledem k životnímu prostředí.

Výsledkem by měla být náprava

„Výsledkem procesu by mělo být, aby se daná místa napravovala,“ uvedl Havránek. Díky projektu by se podle agentury mělo zlepšit životní prostředí, omezit rizika kontaminace ze starých ekologických zátěží a přispět k lepšímu územnímu plánování. Projekt bude ukončen vytvořením finální databáze a hodnoticími zprávami v prosince 2021.

CENIA je příspěvkovou organizací ministerstva životního prostředí. Jejím cílem je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.