Kováčik převzal vedení ŘSD. Má organizaci otevřít a urychlit přípravu staveb

Po čtyřech letech má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nového generálního ředitele. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nahradil v pátek Jana Kroupu dosavadním předsedou dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Pavolem Kováčikem, který se s počátkem nového týdne ujímá funkce. Podle ministra by měl zefektivnit práci organizace a také zlepšit komunikaci s veřejností.

Video Události
video

Události ČT: Post šéfa Ředitelství silnic a dálnic převzal Pavol Kováčik

Stavební inženýr Jan Kroupa přišel do čela ŘSD po letech, kdy se ve vedení instituce zodpovědné za stavbu a také údržbu dálnic a státních silnic střídali manažeři, kteří zkušenosti v oboru vesměs postrádali. To u nového ředitele Pavola Kováčika nehrozí, kromě krátkého působení v čele SFDI má za sebou také zkušenosti z vedení slovenské Národní dálniční společnosti. 

Ministr dopravy Vladimír Kremlík, který výměnu v čele ŘSD provedl pouhé tři dny po svém jmenování, klade na Kováčika jasné požadavky. „Chtěl bych, aby nový generální ředitel dal nový impuls do fungující organizace ŘSD, účinně činil kroky ke zrychlení výstavby a budování dálnic a silnic I. třídy. Chci, aby velmi důsledně dohlížel na průběžnou výstavbu staveb a současně nastavil účinné a efektivní kontrolní mechanismy. Součástí toho je zavedení skutečného a funkčního projektového řízení,“ řekl po uvedení nového ředitele do funkce. Věří přitom, že lze přípravu staveb částečně zrychlit i bez legislativních změn.

Video Studio 6
video

Brífink k uvedení nového ředitele ŘSD

Ministr slíbil více informací při mimořádnostech 

Ministr se zmínil také o tom, že chce, „aby bylo ŘSD plně otevřené veřejnosti“. Na mysli měl především informování o mimořádných událostech a jejich řešení. „Chci, aby řidiči měli informace, co se děje, jak se řeší problém a jaká opatření k nápravě se ze strany dotčených orgánů, především ŘSD, dějí,“ uvedl.

Sám Pavol Kováčik ujistil, že se bude snažit o „zintenzivnění a urychlení“ výstavby a přípravy nových investic. Chce se soustředit také na propustnost silnic i dálnic, z nichž některé se podle Kováčika dostávají na hranu své kapacity. „Chceme proaktivně řešit problémy provozu, abychom zvýšili bezpečnost, plynulost provozu a lépe předcházeli vzniknu kolizních situací,“ slíbil.

Na Kremlíka s Kováčikem čekal ráno i bývalý ředitel ŘSD Jan Kroupa, aby svému nástupci předal agendu. Ministr i jeho nástupce mu pak poděkovali za odvedenou práci. „ŘSD předává v dobré kondici,“ míní Pavol Kováčik.

Již v pátek se ministr zmínil také o tom, že by se Kováčik měl zabývat případnou celkovou transformací ŘSD. O té se hovoří již od počátku desetiletí, z nynější státní příspěvkové organizace by se mohl stát státní podnik či státem kontrolovaná akciová společnost. Vzorem má být rakouská ASFINAG (tj. Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft – Akciová společnost pro financování dálnic a rychlostních silnic), která je akciovou společností ve státním vlastnictví. Argumentem je hlavně předpokládaná schopnost takové firmy lépe platit projektanty a další experty.

Profil

Pavol Kováčik

V uplynulém roce působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jeho zvolení do rady loni v dubnu navrhlo hnutí ANO, za úkol tehdy dostal zrychlit dopravní výstavbu. Kováčik má za sebou bohatou kariéru ve stavebních firmách i společnostech spojených s dopravou. Působil mimo jiné jako předseda představenstva Inženýrských staveb Košice (2010 až 2014) nebo investiční ředitel slovenské Národní dálniční společnosti (2014 až 2016).

Vystudoval někdejší Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, kde získal i titul kandidáta věd (dnešní Ph.D.), v roce 2004 dokončil program MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Původní profesí strojař začínal v žilinském vývojovém a zkušebním podniku ZVU VURAL, po listopadu 1989 působil jako broker na akciovém trhu. Na přelomu století se poprvé dostal do vedení Inženýrských staveb Košice, kde působil nejprve dva roky, aby se později do čela firmy vrátil.

Pavol Kováčik (narozen 12. října 1962) řadu let působil během své kariéry také v České republice, koncem 90. let mimo jiné zasedal v představenstvu společností Pozemní stavby Zlín nebo pražského Armabetonu, kde byl v letech 1999 až 2000 i předsedou představenstva. Poté krátce působil ve zbrojním průmyslu, a to jako předseda představenstva společnosti Zbrojovka Brno Arms. Počet firem, v jejich orgánech zasedal, je ale podle obchodního rejstříku ještě mnohem vyšší.

V minulosti Kováčik působil také jako prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska, od roku 2012 pak zasedá v představenstvu Slovensko-České obchodní komory.