Senátní duel v Domažlicích: Víc peněz obcím, boj proti zneužívání dávek i bezpečnost pohraničí

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola. Ve volebním obvodu číslo 11 Domažlice se utká Vladislav Vilímec (ODS) s Janem Látkou (ČSSD). V prvním kole zvítězil Vilímec s 21,49 procenta hlasů, Látka získal 21,47 procenta hlasů.

Video Senátní duel ČT24
video

Senátní duel: Domažlice

Které dvě věci z vašeho programu byste chtěli v Senátu prosadit? 

Vladislav Vilímec: V Senátu bych chtěl především prosadit větší podporu samosprávám a větší respekt státu k samosprávám. Lidé by si měli rozhodovat o věcech pokud možno tam, kde žijí. V Poslanecké sněmovně jsem byl takovým obhájcem samospráv. Když se ptáte na konkrétní zákon, určitě bych se snažil zjednodušit pravidla územních rozpočtů, protože ta přinášejí neuvěřitelnou byrokracii, která k ničemu nevede. V sociální oblasti bych chtěl učinit opatření, aby se nezneužívaly sociální dávky. Koneckonců jsem autorem tzv. bezdoplatkových zón. 

Jan Látka: Určitě bych jako doposud rád podporoval samosprávy jako kolega Vilímec. Jsem bývalý starosta Domažlic a o Senátu je známo, že má velmi blízko k samosprávám. Je třeba rozpočtové určení daní ještě víc upravit tak, aby byly obce svými dobrými hospodáři, aby měly víc prostředků a víc možností. Rád bych pomohl – ale ze Senátu to není tak úplně jednoduché – svému regionu. Okresy Domažlice a Klatovy jsou pohraničními regiony a myslím, že jeden z největších problémů je tu bezpečnost, ale především doprava – dopravní obslužnost a infrastruktura. Není tu nebezpečno, ale je tu obava z imigrantů, blízko máme Bavorsko, tak na to stále musíme myslet. Byť zatím přímé ohrožení nehrozí, ale blízkost Bavorska se může do budoucna ukázat jako velký problém. 

Jaké jsou náklady na vaši kampaň, z čeho jste ji platili a kdo je vaším největším sponzorem? 

Jan Látka: Největším sponzorem jsem do této chvíle v podstatě já. Jako kandidáti za sociální demokracii jsme dostali od strany 200 tisíc s tím, že podmínkou bylo minimálně 100 tisíc přidat ze svého. Já jsem doposud přidal 400 tisíc. Tento týden jsem se dozvěděl, že pro druhé kolo je nám od sociální demokracie k dispozici dalších 100 tisíc. Kdybych to sečetl, tak by to dohromady mělo být kolem 700 tisíc korun. 

Vladislav Vilímec: Náklady představují zhruba jeden milion korun. Jsou to jednak prostředky ODS, jsou to také mé prostředky a pak jsou to tradiční sponzoři, kteří mě podporovali i v minulých volbách. Největší sponzor je C.E.B., akciová společnost, ale jsou tam i další firmy. 

Pokud se do Senátu dostanete, ve kterém výboru byste chtěli zasednout? 

Vladislav Vilímec: Já jsem v Poslanecké sněmovně zasedal v rozpočtovém výboru, ale ten v Senátu není. Byl jsem také v sociálním výboru. Takže mohu při svých zkušenostech z veřejné správy a z komunální politiky zasedat ve výboru pro veřejnou správu, životní prostředí, ale také mohu být ve výboru zdravotním, sociálním i hospodářském nebo ve výboru pro dopravu. Moje využití je širší a uvidíme, pokud se dostanu do Senátu, jaké výbory mi budou nabídnuty. Preferoval bych výbor pro veřejnou správu.

Jan Látka: Určitě je to ten výbor, ve kterém pracuji poslední dva roky – je to výbor pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí. Tam bych velmi rád pokračoval, protože mám velice blízko k veřejné správě. A šest let, co jsem pobýval v Poslanecké sněmovně, jsem byl ve výboru pro životní prostředí a to je mi velice blízké, tento výbor mi vyhovuje. A k tomu určitě i stálá komise pro rozvoj venkova, které jsem doposud členem.

Vyberte konkrétní a pro vás nejdůležitější zákon, který je v legislativním procesu a u kterého už víte, že byste ho chtěli zamítnout nebo vrátit sněmovně s pozměňovacími návrhy. 

Jan Látka: Přiznám se, že mě nenapadá přímo nějaký konkrétní návrh. Ale zákon, který bych rád zrušil nebo novelizoval, je zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny. Bohužel naši ústavní stížnost několika senátorů Ústavní soud tento týden vrátil. Myslím, že zákon není dobrý pro ochranu přírody a krajiny. Je třeba to spojit s kůrovcem, který je velký problém. Navíc tento zákon a jeho aplikace ztěžuje život nejen občanům šumavských obcí, ale i samotným obcím a nakládání s majetkem. Je tam spousta věcí, které mi vadí. 

Vladislav Vilímec: V Poslanecké sněmovně se teď projednává novela daňových zákonů – záleží, v jaké podobě doputuje do Senátu. Ale tak, jak byl navržen vládou, je docela nebezpečný, především v souvislosti s novou úpravou terminologie dotace k ceně. Je to velmi nebezpečné pro zajišťování veřejných služeb. Vypadá to jako technikálie, ale pokud by se nepodařilo věc změnit, tak by to mělo obrovský a skoro smrtící dopad na poskytování veřejných služeb, jako je dopravní obslužnost, sociální služby apod. Protože dosud se respektovalo, že dotace z veřejných rozpočtů nepodléhá DPH. Pokud by dani podléhala, tak by to znamenalo obrovské zatížení veřejných rozpočtů. 

Je potřeba nějak měnit Ústavu České republiky? 

Vladislav Vilímec: Měnit ústavu je velmi vážná věc. Tady bych byl velmi opatrný. Senát má mít pravomoci, které teď existují. Jsem konzervativní člověk, neměňme něco, co funguje. 

Jan Látka: Já jsem také velmi opatrný ve změnách ústavy. Ale troufl bych si říct, že bych zvýšil senátní kompetence tím, že by bylo velké zjednodušení, kdyby se na některých zákonech musely shodnout Poslanecká sněmovna i Senát. Jednak by to zvýšilo důvěryhodnost Senátu a pak by určitě docházelo k méně novelizacím a změnám zákonů. Obecně si myslím, že by větší soulad sněmovny a Senátu byl prospěšnější pro tvorbu zákonů. 

Potřebujeme zákon o obecném referendu? 

Vladislav Vilímec: Já jsem jako poslanec pro obecné referendum nehlasoval. Na druhou stranu si dokážu představit v klíčových otázkách vývoje našeho státu jednorázové referendum. Bylo v případě vstupu do Evropské unie, může být i v případě zavedení eura. Ale nejsem pro obecné referendum jako princip. 

Jan Látka: Jsem určitě pro větší vliv veřejnosti na politiku, větší podíl občanů na řízení státu. Nicméně obecné referendum ve zjednodušené podobě je velmi složitou záležitostí a mohlo by se někdy obrátit proti samotné demokracii. Takže souhlasím s tím, že by se muselo i případně vymezit, kolik občanů by mělo přijít k tomuto referendu. A dle mého názoru by obecné referendum nemělo být úplně o všem.