Kriminalita v Česku prudce klesá. V Praze se počet trestných činů snížil dokonce o 38 procent

Kriminalita v Česku v posledních pěti letech stále klesá. Některé kraje, třeba Plzeňský, hlásí poklesy pětinové, jiné dokonce více než dvoupětinové. V Praze se počet trestných činů od roku 2013 do loňska snížil o 38 procent, nejvýrazněji u majetkové a násilné trestné činnosti. Na zvýšení bezpečnosti se podílejí kraje i města, která se snaží zejména nabírat nové strážníky i zvyšovat počty míst pod dohledem bezpečnostních kamer. Vyplývá to z ankety ČTK.

Policejní auto
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Například v Plzeňském kraji klesla kriminalita od roku 2014 zhruba o pětinu. Tamní města s průmyslovými zónami často řeší problémy spjaté s rostoucími počty agenturních zaměstnanců z ciziny. Průmyslové podniky se bez nich neobejdou, cizinci se ale podílejí na kriminální činnosti.

S tím souvisí také problémy s ubytovnami či bezdomovci. Ač cizinci nejsou hlavními pachateli trestné činnosti v Plzeňském kraji, jejich podíl na ní roste. Plzeň dává ročně asi pět milionů korun z rozpočtu na systém kamer. Další peníze investuje ze státních a krajských dotací.

Třetinu trestných činů v Praze páchají drogově závislí

Výrazně se kriminalita snížila za posledních pět let v Olomouckém kraji. Radnice se snaží rozšiřovat a modernizovat kamerový systém, bojují proti vzniku nových sociálních ubytoven, spolupracují se strážníky i s policií. Nedaří se jim ale například vymýtit z center měst bezdomovectví, což je příklad Olomouce či Jeseníku.

Čtvrtina tuzemských trestných činů připadá na Prahu. Rozlohou sice zaujímá pouze 0,6 procenta území republiky, vyznačuje se ale vysokou hustotou obyvatelstva, turistickým ruchem a anonymitou. Loni byla kriminalita oproti roku 2013 nižší o 38 procent.

Nejčastěji se policie setkává s majetkovou trestnou činností, zejména s kapesními krádežemi nebo krádežemi z aut. Minimálně třetinu trestných činů páchají podle policie drogově závislí.

V roce 2017 bylo v Praze zhruba 16 200 problémových uživatelů pervitinu a opiátů. Podle odborníků tito lidé potřebují denně minimálně jednu dávku drogy v ceně 1000 korun. Pražští kriminalisté se také setkávají s nezákonným obchodováním s léčivy využívanými jako drogy.

V Moravskoslezském kraji kriminalita od roku 2013 klesla o 45 procent, přesto zůstává počet spáchaných zločinů v kraji druhý nejvyšší po Praze. V odlehlejších venkovských oblastech je počet trestných činů podprůměrný, ve větších městech ale patří mezi nejvyšší v zemi.

V okrese Ostrava loni policisté zaznamenali víc zločinů než ve většině celých krajů a s vysokou kriminalitou se potýká i sousední Karvinsko. Města se situaci snaží změnit, v posledních letech investovala miliony do kamerových systémů.

I v Ústeckém kraji kriminalita každoročně klesá, přesto patří mezi nejvyšší. Řada radnic se v uplynulém čtyřletém volebním období rozhodla zvýšit počet strážníků a asistentů prevence kriminality. Města vydávala i takzvané vysedávací vyhlášky a vyhlašují zóny bez doplatků na bydlení. Cílem je zvýšit bezpečnost v ulicích.

Nízká nezaměstnanost komplikuje policii nábor dalších lidí

Trestných činů každoročně ubývá také v Libereckém kraji. Zatímco před pěti lety policisté řešili téměř 14 tisíc případů, loni to bylo 8672. Kromě kamer přibývá asistentů prevence kriminality, kteří pomáhají řešit problémy v rizikových lokalitách.

Obtížně se ale v kraji daří přijímat nové lidi ke státní i městské policii. „Tím, že je nezaměstnanost pod čtyři procenta, je těžké někoho zaujmout a přijmout. A to máme náborový příspěvek 75 tisíc korun,“ uvedla krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Města v Karlovarském kraji sužují především problémy související s bezdomovci, ubytovnami a obchodníky s chudobou, kteří do měst lákají sociálně slabé obyvatele. Radnicím se problémy daří řešit částečně, například s pomocí asistentů prevence kriminality nebo vyhlášek. Přesto se některé negativní jevy nedaří z měst zcela vymýtit.

V Pardubickém kraji klesla kriminalita od roku 2014 do loňska zhruba o 30 procent, nejčastější je majetková trestná činnost. Znatelný pokles eviduje i Zlínský kraj, kde se kromě rozšiřování kamerového systému snaží bojovat proti vzniku dalších chudinských ubytoven.

Počet kamer se zvyšuje i ve větších městech v Jihomoravském kraji, kriminalita tam za posledních pět let klesla zhruba o třetinu. Na kamery spoléhají při prevenci kriminality i okresní města na Vysočině. Také v ostatních krajích je situace obdobná.