Policistům či hasičům zřejmě na majáku přibude další barva, aby byli lépe vidět

Vozy policie a záchranného systému zřejmě  budou moci být vybaveny nejen modrými, ale i modročervenými majáky. Důvodem je lepší viditelnost  vozů. Novinku má přinést novela o provozu na pozemních komunikacích, kterou doporučil beze změn schválit senátní dopravní výbor. Horní komora o předloze rozhodne příští týden.

Používání majáků a povinnosti, které v takovém případě mají všichni ostatní řidiči, upravují v současnosti především paragrafy 41 a 42 silničního zákona a vyhláška o technických podmínkách provozu. Tyto předpisy stanoví jak pravidla pro používání majáků a povinnosti pro řidiče vozidel s nimi, tak i povinnosti pro ostatní.

Modrý maják – charakterizovaný řečí zákona jako „zvláštní výstražné světlo modré barvy“ – definuje auto, které ho používá, jako vozidlo s právem přednostní jízdy (v zákoně o podmínkách provozu vozidel se potom píše o vozidlech s právem přednosti v jízdě). 

Vedle modrého majáku zná silniční zákon ještě maják oranžový. I ten klade na ostatní řidiče určité požadavky, zdaleka však ne tolik striktní jako modré světlo. Zatímco modrý maják slouží sanitkám nebo policii, oranžová je například barva silniční údržby nebo vozidel autoservisu. Auta s oranžovým výstražným světlem mohou mimo jiné jezdit po krajnici nebo naopak v levém jízdním pruhu, i když je pravý volný a netýkají se jich ani další podobná omezení.

Ostatní řidiči pak musí takovému vozidlu „umožnit jízdu nebo pracovní činnost a podle okolností snížit rychlost jízdy, popřípadě i zastavit vozidlo“. Jinými slovy, auto s oranžovým majákem nemá přednost na křižovatce, jako mají hasiči, ale je třeba pustit je, když třeba vjíždí na místo, které se bude opravovat. Oranžová výstražná světla se mohou zároveň objevit i na vozidlech, která doprovázejí vojenské kolony.

I když musí autům s majáky ostatní uhýbat, týkají se jich i některé zvláštní povinnosti. V prvé řadě musí jejich řidiči dbát opatrnosti a nesmí ohrozit bezpečnost provozu. Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy také nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.

Uličky jinak

Měnit by se měla i ustanovení silničního zákona, která ostatním řidičům nařizují vozidla s právem přednostní jízdy a případně také vozidla, která jsou jimi doprovázena, pustit – tedy jim „umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit“.

Pokud dojde k dopravní nehodě, musí řidiči na dálnici uvolnit uličku právě pro vozidla s majákem.  Na silnicích, kde jsou v jednom směru dva jízdní pruhy, se teď vytváří ulička uprostřed mezi nimi. Když jsou jízdní pruhy tři, vytváří se mezi pravým a prostředním. V případě, že je pásů ještě více, mělo by vzniknout více uliček podél středních jízdních pruhů.

A právě zmiňovaná novela má pravidla pro vytváření průjezdu pro auta policie, hasičů a zdravotníků na silnicích se třemi a více pruhy změnit. V případě kolon budou muset běžní řidiči uvolnit těmto vozům prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem, nikoli mezi pravým a přiléhajícím pruhem. Změna má zajistit, aby pravidla pro vytváření průjezdu byla v Česku stejná jako v ostatních evropských zemích.

Změna v technických kontrolách

Předloha, kterou má Senát schvalovat, nejvíce řeší fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela zejména zruší zákaz jejich propojení s autoservisy nebo s prodejci vozidel. V souladu s unijní úpravou stanoví, že kontrolní technici u technických i emisních kontrol nebudou moci být odměňováni způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků prohlídek.

Možnost propojení stanic technické kontroly se servisy přinese podle zástupců ministerstva dopravy motoristům výhody. Pokud se při technické kontrole zjistí na automobilu závada, řidič tam bude moci vozidlo nechat k opravě. Vlastníci vozidel, kteří mají zřízenu datovou schránku, budou podle novely s dvouměsíčním předstihem informování o nutnosti technické prohlídky. Úprava má předejít situacím, kdy se o propadlé technické způsobilosti vozu řidiči dozví až při policejní kontrole.