Poslanci nakonec odmítli povinné školky pro dvouleté. Prošly i úpravy vodního zákona

Sněmovna ve středu schválila ve třetím čtení novelu vodního zákona, která kromě jiného zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod – například při vyvážení jímek. To budou nově moci dělat pouze čistírny nebo specializovaní podnikatelé. Poslanci také po skoro pětihodinové diskusi podpořili návrh ODS, aby školky nemusely povinně přijímat už dvouleté děti. Ten byl ale teprve v prvním čtení. Sociální demokraté sice navrhovali zamítnutí předlohy, ruku ale zvedlo jen sedm poslanců.

Novela vodního zákona má mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz odpadní vody z bezodtokových jímek. Do budoucna by měli lidé doložit takovouto likvidaci za poslední dva roky vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jakou jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) to požadoval zavést už od začátku příštího roku, sněmovna však tuto povinnost na návrh zemědělského výboru odložila o dva roky.

Největší spor se ve sněmovně vedl o návrh Jana Schillera (ANO), který chtěl komunálním čistírnám odpadních vod zakázat přijímat odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné závadné látky. Poslanec to ve shodě s ministrem Brabcem zdůvodňoval tím, že místní čistírny nejsou uzpůsobeny na příjem vody z průmyslových podniků, která obsahuje například těžké kovy.

Poslanec Antonín Staněk (ČSSD) ale namítal, že návrh je příliš obecný. Ve svých důsledcích by prý mohl prodražit lidem odvoz jímek kvůli tomu, že by si možná museli nechávat provést rozbor jejich odpadní vody. Návrh podle Staňka navíc nepočítá s omezenou kapacitou průmyslových čističek, takže odpadní voda z podniků by nejspíš končila v kanalizacích nebo na polích.

  • Poslanci také umožnili zřizovat stanové tábory v záplavových územích, což zákon nyní zakazuje.
  • Součástí novely se stalo také ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce.
  • Novela nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Nově je ale bude spravovat Státní fond životního prostředí místo ČIŽP.

Školky podle poslanců nebudou muset přijímat dvouleté děti 

Po vleklé diskusi nakonec prošla do dalšího čtení i školská novela z pera ODS. Mateřské školy tak zřejmě nebudou muset od roku 2020  povinně přijímat i dvouleté děti. Zastánci návrhu argumentovali zejména tím, že školky na dvouleté děti nejsou připraveny a obce na rozšíření jejich kapacit nemají peníze. Sociální demokraté namítali, že dvouleté děti jsou ve školkách už nyní a do budoucna by v nich měly mít garantována místa. 

Masivnější kritiku sklidili občanští demokraté za další část novely, podle níž by měl být zrušen poslední ročník školky jako povinný a i bezplatnost přípravných tříd na základních školách. 

Zrušení povinného absolvování posledního roku školky obhajovala ODS tím, že jde de facto o rozšíření povinné školní docházky o rok na 15 let bez ohledu na možnosti rodičů.

Ostatní strany to ale nepodpořily, stejně jako snahu zpoplatnit bezplatnou docházku pětiletých dětí do školek nebo vzdělávání v přípravných třídách základní školy. Podle oponentů by to omezilo vzdělání pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Cílem návrhů zákonů o soudních znalcích a o soudních tlumočnících je podle vlády zkvalitnění jejich práce. Uchazeči o znaleckou práci by museli skládat vstupní zkoušky, bylo by možné přezkoumávat posudky. Rovněž tlumočníci a překladatelé by měli přísnější kritéria pro vznik oprávnění. Předlohy na druhou stranu zvyšují odměny za odvedenou práci.

Ústavní předloha KSČM proti přeběhlictví pak předpokládá, že by zákonodárci přišli o mandát i v případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin.