Léčba nejstarších pacientů je složitá. Vynález lékařů z devíti zemí přináší změnu

Stanovit vhodnou léčbu u pacientů nad osmdesát let bývá kvůli množství různých nemocí složité. Často tak dostávají, co nepotřebují, a naopak nedostávají, co jim chybí. Lékaři ale vyvinuli nový systém, který komplexně zhodnotí zdravotní stav a umí předvídat dopady medicínských rozhodnutí.

Video Události
video

Události: Léčba nejstarších pacientů je složitá

Množství zdravotních komplikací je ve vysokém věku spíše pravidlem než výjimkou. Nastavení léčby proto bývalo do značné míry otázkou intuice. Lékaři z devíti zemí včetně Česka ale nyní vyvinuli index, který pomůže určit prognózu.

„Dokáže předpovídat, jaká je rizikovost pacienta z hlediska zdravotnických výkonů nebo další léčby. Dokáže také bohužel předpovědět úmrtí,“ uvedla přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN Eva Topinková.

K určení prognózy slouží test, na kterém s lékaři spolupracují i další profese. Důležitou roli v něm hrají sestry, které jsou u lůžek nejčastěji. „Vidíme každodenní aktivitu pacientů. Dalším faktorem je také výživa a pro nás důležité hodnocení duševního stavu,“ dodala zdravotní sestra a odborná garantka Geriatrické kliniky Helena Michálková.

Podle míry rizika úmrtí se pacienti následně dělí do tří skupin, které vyžadují odlišný přístup. Co u první pomáhá, u třetí už může být zbytečné, nebo dokonce škodit. Nová metoda proto posuzuje stav pacientů komplexně a pomáhá tak přizpůsobit léčbu přímo jejich potřebám.

Studie například ukázala, že pacientům s nejhorší prognózou nijak nepomáhají léky na demenci. Naopak významný efekt mají ty na ředění krve.