Maturitu z matematiky prověří Ústavní soud. Část poslanců ji chce zrušit

Povinnou maturitou z matematiky se bude zabývat i Ústavní soud. Obdržel návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona, na jehož základě smí vláda svým nařízením stanovit, na kterých oborech bude matematika povinnou součástí zkoušky. Podle poslanců je matematika důležitá pro tvorbu logického myšlení, neznamená to ale, že se z ní musí povinně maturovat.

„Její význam je nezpochybnitelný, nicméně to nezakládá důvod pro to, aby z tohoto předmětu ‚museli‘ maturovat všichni studenti. Cílem by neměla být maturitní zkouška sama o sobě, ale naopak úspěšné zvládnutí obsahu učiva, kdy student prokáže jeho dostatečnou znalost. A to jistě lze i bez maturitní zkoušky v daném předmětu,“ stojí v návrhu skupiny poslanců. 

Povinná matematika podle nich poškodí studenty s nadáním pro jiné předměty, ale také některé obory a školy, které kvůli zkoušce mohou pocítit odliv zájemců o studium. Pochybují také o tom, zda lze nastavit jednotný test tak, aby nebyl buď příliš lehký pro elitní gymnázia, anebo příliš těžký pro některé odborné školy.

... a zkontrolujte si výsledky. 80.29 KB

Vzhledem k tomu, jak velkého počtu lidí se v současnosti maturity týkají, by měl podle poslanců rozsah zkoušky určovat přímo zákon, nikoliv vláda prostřednictvím svého nařízení.

„Nelze akceptovat postoj vlády, že vynechání zákonodárce je flexibilnější. Podstatou zákonodárné činnosti je i to, že přijímání zákonů nemá být unáhlené a že je pro ně nutno získat souhlas parlamentu,“ míní poslanci. Za skupinu poslanců jedná Ivana Dobešová (za ANO). Návrh zpracoval advokát Zdeněk Koudelka a jako soudce zpravodaj jej řeší Jiří Zemánek.

Sporná část školského zákona říká, že vláda svým nařízením stanoví obory vzdělání, „v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky“. Podle současného znění vládního nařízení mají výjimku jen zdravotnické, sociální a umělecké obory. Na gymnáziích a lyceích má být povinná zkouška zavedena od jara 2021, v dalších oborech o rok později.

Názory odborné obce na vhodnost povinné maturity z matematiky se různí. Mezi kritiky návrhu patří například odborník na didaktiku matematiky Milan Hejný. Povinnou maturitu považuje za projev honu za srovnáváním a kvantitativním hodnocením. 

Zastáncem zkoušky je naopak expert ODS pro vzdělávání Václav Klaus mladší. Dokud matematika ve škole patří mezi hlavní předměty, považuje za nelogické z ní u maturity nezkoušet.