Stíhání znalce za problematický posudek pokračuje, Ústavní soud není proti

Stíhání soudního znalce Radka Matlacha, který podle policie křivě vypovídal a vypracoval nepravdivý posudek, pokračuje. Ústavní soud odmítl jeho stížnost, kterou prohlásil na neopodstatněnou, zjistila ČT z databáze Ústavního soudu. Matlach již dříve neuspěl se stížností na státním zastupitelství.

Policie obvinila dva soudní znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku letos v březnu, informoval o tom server iDNES.cz. Matlach se od té doby marně snaží stíhání zastavit. Neuspěl na státním zastupitelství a nyní ani u Ústavního soudu.

Soud po důkladném prověření případu neshledal, že by v průběhu trestního řízení s Matlachem došlo k pochybení ze strany policie nebo Okresního státního zastupitelství v Ostravě. „Kasační zásah do usnesení o zahájení trestního stíhání, respektive do usnesení, jímž byla zamítnuta stížnost proti němu, připadá v úvahu pouze za výjimečných okolností,“ upozornil soud v odůvodnění odmítnutí ústavní stížnosti. Stížnost tak odmítl jako zjevně neodpodstatněnou.

Stíhání souvisí s posudkem, který Matlach a Fargaš připravili pro obhajobu v procesu s Petrem Kramným. Ten čelil obvinění z vraždy své manželky a dcery na dovolené v Egyptě.

Kramný byl za vraždu odsouzen k 28 letům vězení. Obžaloba vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný svou ženu a dceru zabil elektrickým proudem. Matlach a Fargaš naopak prohlásili ve svém posudku za nejpravděpodobnější příčinu úmrtí otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili.

Revizní posudek pak jako příčinu smrti určil jednoznačně zásah elektrickým proudem a znalec František Vorel řekl, že u některých závěrů znalců Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost, nebo úmyslné zkreslení. Krajské státní zastupitelství pak na základě závěrů tohoto revizního posudku podalo podnět policii.

Matlach se dostal do problémů i kvůli posudku v jiném sledovaném případu. Spolu s Jiřím Závodským došli k závěru, že bývalá zdravotní sestra Věra Marešová vraždila v nemocnici v Rumburku pacienty draslíkem. Jejich posudek ale další znalci vyvrátili a Marešová byla osvobozena. Závěry o podání draslíku označili znalci za diletantskou interpretaci a způsob provedení pitvy nazvali nezájmem nebo lajdáctvím. Letos v únoru kvůli posudku v této kauze soud Matlacha i Závodského vyškrtnul ze seznamu znalců.