Stovky policistů zkontrolují, zda děti netráví prázdniny s cigaretou u půllitru

V průběhu prázdninových měsíců a září nasadí policie přes 1500 příslušníků na kontroly toho, zda restaurace a prodejny dětem neprodávají alkohol a cigarety, případně zda nemají přístup do heren. Akce nazvaná HAD 2017 je zkratkou tří hlavních oblastí, na které se policisté zaměří – hazard, alkohol, děti.

Video Studio ČT24
video

Policie: Zaměříme se na restaurace, herny, kempy a festivaly

„Záměrem je zjistit, zda je dodržován zákaz přístupu dětí k hazardním hrám, prodej, podávání alkoholu, cigaret a tabákových výrobků a samozřejmě prodej a užívání drog,“ představil stručně úmysl akce náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Upřesnil, že se kontrolující policisté zaměří na herny, sportbary a restaurace, festivalové akce, které jsou pro prázdniny běžné, kempy a rekreační zařízení. Podle jeho slov se také Česká obchodní inspekce připojí kontrolami případného prodeje cigaret a alkoholu dětem a mladistvým.

„Z dlouhodobého hlediska a sledovaných trendů u dětí a mládeže vyplývá, že kriminalitu páchají především děti a mladiství, kteří se sdružují ve skupinách, partách a páchají ji pod vlivem alkoholu a drog. (…) Kriminalita dlouhodobě trendově klesá, nicméně u mladistvých skutky pod vlivem opilství a intoxikace návykovou látkou mají tendenci stoupající.“ 

Zuzana Pidrmanová

Koordinátorka prevence policejního prezidia

V každém měsíci policisté zvolí jeden týden, kdy akci spustí. „Nasadíme do ní přes 1500 policistů na všech krajských ředitelstvích a na vybraných územních odborech. Zdůrazňuji, že hlavním cílem je prevence,“ dodal Vondrášek.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila statistiky ukazují, že v České republice je až 600 tisíc lidí závislých na alkoholu a víc než 100 tisíc Čechů je závislých na hazardních hrách. Podle Vobořila je třeba se zaměřit na prevenci návykových látek u dětí a mladistvých - ze statistik například vyplývá, že každý jedenáctý žák deváté třídy kouří.