Seniorů je čím dál více, stát musí reagovat. Vláda zjišťuje, jak se plní akční plán

Ministři projednají zprávu o plnění národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. Dostanou také zprávu o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Podle Jany Maláčové z ministerstva práce a sociálních věcí spěje Česko podobně jako celá Evropa k velké proměně, seniorů totiž přibývá a přibývat stále bude.

Video Studio 6
video

Studio 6: Podpora pozitivního stárnutí

Lidé se dožívají vyššího věku, ale hranice, kdy stáří „začíná“, se příliš neposouvá. V současnosti se o seniorech hovoří obvykle jako o kategorii nad 65 let. Seniorů tak postupně přibývá. „Poměr této věkové kategorie na celé společnosti roste. My bychom chtěli, aby tento fakt byl vnímán pozitivně, nikoli jako hrozba,“ uvedla ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV Jana Maláčová.

Akční plán podporující pozitivní stárnutí vznikl již v roce 2013, ministerstvo nyní připravuje další verzi. Důsledkem všeobecného stárnutí by měly být zásadní změny, o kterých však nemá nikdo konkrétní představu nejen v Česku, ale ani v zahraničí. „Znamená to změnit celou organizaci společenského a hospodářského života,“ míní Jana Maláčová.

Zdůraznila přitom, že se téma stárnutí a seniorů zdaleka netýká jen důchodového systému. Tomu, že přibývá starých lidí, se budou muset přizpůsobit zaměstnavatelé, zdravotníci, sociální služby, problémem je například i bezbariérovost nebo zajištění celoživotního vzdělávání.

I přes úvahy politiků a prodlužování věku odchodu do důchodu nelze očekávat, že by se „začátek stáří“ v budoucnu výrazně posouval. „Důvod, proč lidé odcházejí do důchodu, je hlavně fyzická a psychická vyčerpanost. To se asi nebude měnit, i když bude narůstat věk dožití. Druhá věc je strukturální nezaměstnanost kategorie 50 plus,“ poukázala ředitelka odboru rodinné politiky.

Vláda se kromě akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí zabývala také volebním zákonem, jehož změna by mohla umožnit vysokým představitelům státních orgánů být zároveň krajskými zastupiteli. Kabinet se vrátil i k návrhu na navýšení nouzových zásob ropy, které ale neschválil. Naopak ministři podpořili návrh na koncepci českého zastoupení na světové výstavě Expo v Dubaji 2020.