Česká expedice prozkoumala gulag v Kodaru. Výsledkem práce je i jeho virtuální 3D prohlídka

Česká expedice prozkoumala jeden z pracovních táborů gulag na Sibiři. Konkrétně se jednalo o uranový důl v Mramorové soutěsce v pohoří Kodar. Vězňové tam těžili uran pro první sovětské atomové bomby, kvůli nedostatečným zásobám byl ale po dvou letech důl uzavřen. I tak jím stihlo projít na čtyři tisíce vězňů. Česká dvoučlenná výprava byla v pořadí čtvrtou expedicí organizace Gulag.cz. Výsledky poslední cesty jsou nyní k vidění i na webu formou virtuální 3D prohlídky.

Video Česká expedice prozkoumala Gulag v Kodaru
video

Česká expedice prozkoumala gulag v Kodaru

Organizace Gulag.cz se zabývá sovětským totalitním režimem a vězeňským systémem Gulag. Zároveň zkoumá jeho souvislosti s Československem a dalšími zeměmi. „V rámci projektu jsme mapovali osudy nejenom československých vězňů nebo občanů, ale i osudy občanů z Polska a Maďarska, což je velice zajímavé srovnání,“ vysvětlil Radek Světlík, projektový manažer organizace Gulag.cz. „Takže my jsme se i snažili přiblížit trochu jinačí tvář toho gulagu.“

Celkem se jednalo o čtvrtou expedici této organizace. Uskutečnila se v srpnu 2016 v rámci projektu Středoevropská mapa Gulagu a zdokumentovala tři tábory, které spadaly pod správu Borského pracovně nápravného tábora.

Na komplexu je podle Světlíka zajímavé, že se nachází vysoko v horách, což je poměrně ojedinělé. „Podmínky, které tam jsou, jsou úplně neuvěřitelné. Díky tomu, že byl tábor uzavřen a v podstatě je i ve velmi odlehlé oblasti, je možné tam vidět strašné množství zachovalých budov, předmětů, které se tam povalují,“ popsal místo. „Je to takové muzeum přímo v tom prostoru, které není zas tak těžké navštívit.“

Za čtyři dny pořídila expedice tisíce fotografií

Samotná cesta do tábora trvala expedici kvůli nepříznivému počasí týden. „V samotném táboře jsme strávili asi čtyři dny dokumentací, focením prohlídek, dokumentací budov,“ uvedl Světlík. Turisté si ale prý návštěvu místa mohou usnadnit: „Nedaleko, v nejbližším městě, tam funguje letiště. Místními linkami tam člověk doletí, pak už jde tajgou a horami dál.“

V komplexu údajně pořídili Radek Světlík spolu s Lukášem Holatou tisíce fotografií a další obrazové dokumentace. „My si už dopředu rozdělili práci. On se hodně staral o fotogeometrické modely, já měl na starost víc panoramatické prohlídky. Každý jsme ten den strávili úplně jinak. Rozdělili jsme se a v rámci areálu sami probádávali,“ popsal postup při mapování Gulagu Světlík.

Přestože na finální prezentaci organizace zatím pracuje, už nyní v rámci příprav zveřejňuje některé materiály. Mezi ně patří i virtuální 3D prohlídka uranového dolu v Mramorové soutěsce. „Dá se projít areálem a prohlédnout si, jak to tam vypadá. Všude se tam povaluje spousta předmětů, artefaktů, které vězni nebo i civilní zaměstnanci zanechali v podstatě přímo tak, jak s nimi pracovali,“ uvedl Světlík.