Čeští lékaři přispívají k rozvoji protonové terapie. Rakovinu léčí přesněji a šetrněji

Pro boj s rakovinou používá současná medicína tři hlavní metody – operativní odstranění nádoru, chemoterapii a radioterapii. Právě ozařování patří k nejekonomičtějším způsobům léčby s vysokým efektem. Ve vyspělých státech se používá při léčbě více než poloviny onkologicky nemocných pacientů. Lékaři stále hledají formy ozařování, které jsou účinné i šetrné a pomohou tak pacientům žít plnohodnotně. S nejmodernější technikou protonové terapie přispívají k pokroku i tuzemští odborníci.

Video Události
video

V Praze lékaři protonovou terapií vyléčili už 80 pacientů

Zatímco běžná radioterapie při ozáření nádorových buněk používá fotony, protonová terapie protony. Jejich hlavní výhodou je větší přesnost a také šetrnost ke zdravé tkáni a orgánům v okolí nádoru.

„Běžný fotonový paprsek prochází tělem a předává značnou část své energie před i za nádorem. Protony mají ovšem určitou fyzikální vlastnost, které se říká Braggův vrchol, která má schopnost odevzdat výrazně méně energie cestou k nádoru a nemá dopad na tkáně za nádorem,“ vysvětluje na svých stránkách Protonové centrum.

Vhodnou adeptkou pro protonovou terapii byla i Markéta Šedivá, které lékaři diagnostikovali nádory v hrudníku. „Položíte se na lůžko, dostanete speciální masku, která je dělaná na vaše tělo. Dostanete, já tomu říkám, šnorchl, abyste dýchala do přístroje,“ popsala průběh terapie.

V okamžiku, kdy se pacient nejvíce nadechne, dojde k ozáření. Přesné zacílení vypočítává předem tým fyziků. „V oblasti hrudníku je velká spousta rizikových orgánů, jako je srdce, velké cévy, plíce, u žen prsní žlázy,“ vysvětlila radiační onkoložka Protonového centra v Praze Kateřina Dědečková, proč právě pro Markétu Šedivou byla tato technika vhodná.

Skenování takzvaným tužkovým svazkem začala Česká republika používat zároveň se dvěma americkými centry. Pražská lékařka se stala součástí mezinárodního týmu, který určuje, jak vybírat vhodné pacienty. V Praze protonovou terapií vyléčili zatím největší skupinu pacientů na světě – celkem 80 lidí.