Polovina dětí se rodí mimo manželství, jejich podíl stále roste

V Česku loni opět přibylo dětí, které přišly na svět mimo manželství. Nesezdaným rodičům či svobodným matkám se loni narodilo bezmála 55 tisíc dětí, což je 49 procent všech narozených. Podíl od konce 80. let každý rok roste. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Loni se narodilo 112 700 dětí, nejvíc za posledních šest let. Vdanou matku mělo 57 900 z nich, svobodnou 54 700. Podle statistiků počet narozených mimo oficiální svazek sice rostl, počet dětí z manželství se ale tentokrát meziročně nesnížil. Celkem se narodilo zhruba o 2000 chlapců a děvčat víc než v roce 2015.

Každoročně rostou podíly dětí, které se rodí nevdaným matkám. V roce 1990 se mimo manželství narodilo 11 200 chlapců a děvčat, což bylo necelých 9 procent. O dvě desetiletí později už jich bylo 47 200, tedy 40 procent.

Za první republiky se mimo oficiální svazek rodilo každoročně zhruba 12 procent dětí. Za socialismu podíl nemanželských potomků nikdy nepřekročil osm procent. V 70. letech se mimo manželství narodilo každé pětadvacáté dítě, před pádem totality už každé dvanácté.

Pro nesezdané s dětmi chybí pravidla

O vysokém počtu dětí, které se rodí mimo manželství, se nedávno v analýze o výživném zmínilo ministerstvo spravedlnosti. Autoři poukazují na to, že v případě rozvodu musí soudy řešit nejdřív poměry dětí, u rozpadu nesezdaného páru podobná úprava není. Na potomky to může mít negativní dopad.

„Chybí pravidla, která by řešila majetek nabytý za trvání nesezdaného vztahu a chránila toho z partnerů, který nevydělával nebo vydělával v omezené míře. S tím souvisí i nedostatečná míra ochrany dětí,“ uvádí analýza. Podle ní by „možným cílem“ mohla být úprava nesezdaného soužití v českém právním řádu.

Podle předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by stát svou rodinnou politikou měl podporovat všechny děti, nejen ty z manželství.

„Rodinná politika by neměla být vázána na primární podporu dětí, které mají to štěstí, že vyrůstají v rodině, kde jsou rodiče oficiálně sezdáni. Děti nesezdaných mají naprosto stejná práva jako děti sezdaných. Veškerá opatření by měla být postavena na rovnosti práv dětí, ať už se narodí do jakékoliv rodiny,“ řekla. Vládní výbor se podle ní situací dětí nesezdaných rodičů ale přímo nezabýval.