Jak pracovat s počítačem? Osnovy zastaralé, učitelé nevzdělaní. Ministerstvo slibuje nápravu

Analýza dat, výpočetní systémy, sítě a internet, algoritmizace nebo programování. To jsou témata, která chce ministerstvo školství zapracovat do nových osnov pro výuku informatiky na všech základních školách, aby se školáci naučili více počítačových dovedností. Učitelé by se nových osnov pro výuku informatiky mohli dočkat po třinácti letech. Ministerstvo školství chce taky přidat vyučovací hodiny. Navíc mají digitální dovednosti oživit i další předměty, třeba zeměpis nebo občanskou výchovu.

Zdroj: Picture Alliance Autor: CHROMORANGE / Knut Niehus

Od září by nové osnovy měly pilotně otestovat vybrané školy. Právě na zastaralost současné podoby digitálního vzdělávání dlouho upozorňovali odborníci. Poslední úpravy výuky informatiky jsou totiž z roku 2004.

Resort školství taky počítá s navýšením hodin informatiky. Dnes mají žáci povinně pouze jednu hodinu týdně v jednom ročníku na prvním stupni a jednu hodinu týdně v jednom ročníku na druhém stupni základní školy.

Se vzděláním méně než polovina učitelů

Školy ale mají možnost počet hodin rozšířit. Například na Základní škole v Mikulčicích učí informatiku jednou týdně v páté až sedmé třídě. I přesto se tam žáci učí pouze základům práce s programy Word a Excel. Na složitější učivo, jako je programování, nemá škola dostatečně kvalifikovaného učitele.

Není přitom jediná. Podle průzkumu České školní inspekce měla loni méně než polovina učitelů informatiky na základních školách potřebné vzdělání k výuce počítačových dovedností. Dopadli tak nejhůře ze všech pedagogů.

Na nedostatek kvalitních učitelů počítačových dovedností upozorňuje také Ondřej Neumajer, který je poradcem resortu školství v oblasti digitálního vzdělávání. „Někteří učitelé informatiky sice základy programování a algoritmizace do svých hodin zařazují, ale zpravidla jen okrajově. Navíc se na to odváží pouze takoví učitelé, kteří dané oblasti dobře rozumí,“ uvedl Neumajer.

Proti nudě robotem ze stavebnice

Také ředitelka Základní školy Ohradní v Praze Eva Smažíková potvrzuje, že najít dobrého učitele je náročné. Škola se proto spojila se softwarovou firmou, jejíž zaměstnanci pravidelně chodí za dětmi do školy a učí je programovat.

Ministerstvo si od změn slibuje, že počítačové myšlení pronikne i do dalších hodin. „Děti si můžou třeba hrát s robotickou stavebnicí. U toho taky programují, ale není to taková nuda. Postaví robota, který se pak hýbe. To je víc baví, protože rovnou vidí výsledek,“ vysvětlila Věra Ondřichová, jedna z tvůrkyň strategie digitálního vzdělávání.