Na stanovisko o životním prostředí čekají poslední tři dálnice, D3 už je má

Šest dopravních staveb, kterým hrozil výrazný odklad, již dostalo potřebné kladné stanovisko od ministra životního prostředí. Seznam v lednu rozšířily dva úseky dálnice D3, které dohromady vytvoří dálniční obchvat Českých Budějovic. Chybějí ještě tři posudky, které potřebuje ministerstvo dopravy, aby mohly stavby fakticky začít. Hotové by mohly být v únoru.

Dálnice D3 je ve své jihočeské části zatím hotová od hranic kraje po Veselí nad Lužnicí a stavějí se další úseky, které příští rok dovedou auta až ke krajskému městu. Aby dálnice nechrlila auta do útrob Českých Budějovic, musí vzniknout také další dva úseky, které vytvoří obchvat.

Ty však kvůli velmi dlouhé přípravě patří k dopravním stavbám, jejichž posudek o vlivu na životní prostředí kvůli jeho stáří odmítla uznat Evropská komise. Nakonec však souhlasila s tím, že standardní proces EIA nahradí zjedodušené posouzení ministerstvem životního prostředí, které je nyní hotové.

Podle ministerstva dopravy je právě D3 spolu s dostavbou dálnice D11 k Jaroměři nejblíže k výstavbě ze všech staveb, pro které MŽP výjimky vydává. Blízko k realizaci by měla i dálnice D35, ta však potřebné stanovisko zatím nezískala. MŽP je naopak již vydalo pro dálnici D1 u Přerova, první část dálnice D49, obchvat Otrokovic na D55 a modernizaci čtvrtého železničního koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi.

„U těchto prioritních dopravních staveb nyní ve většině případů probíhá vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele nových úseků. Zároveň Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v majetkoprávních vypořádáních pozemků a postupně žádá příslušné úřady o stavební povolení,“ oznámilo ministerstvo dopravy.

Problém s neplatnými posudky o vlivu na životní prostředí, který vláda veřejně připustila počátkem minulého roku, se týká více než sta dopravních staveb. Většina z nich není připravena natolik, že by skutečně vadilo zpoždění, které si vyžádá zopakování procesu EIA. Vláda však vybrala třináct staveb na osmi dálnicích a jedné železniční trati, které by měly posudek získat urychleně na základě zvláštního zákona. Stále chybějí posudky na dálnici D35 od Opatovic k Časům, obchvat Frýdku-Místku na dálnici D48 a také na tři úseky dálnice D6. Podle ministerstva dopravy je MŽP vydá v průběhu února.