Jednou skautem, navždy skautem. Zemřel nositel Bronzového vlka Jiří Navrátil

V 93 letech zemřel bývalý politický vězeň a celoživotní skautský činovník Jiří Navrátil. Byl členem protinacistického odboje, komunisté ho později věznili v uranových dolech. Po roce 1989 se podílel na obnově skautského hnutí, v 90. letech byl jeho starostou a do současnosti místostarostou.

„V životě Jiřího Navrátila se odrážejí dějiny českého národa i českého skautingu. Byl vzorem a inspirací nejen pro skauty a skautky, ale i pro jejich vedoucí. Do poslední chvíle komentoval společenské dění, byl aktivní ve výchově skautských vedoucích a překvapoval svou schopností přirozeně překonávat generační rozdíly,“ pronesl starosta Junáka Josef Výprachtický.

Přes nacismus do komunismu

Jiří Navrátil se narodil v září 1923 v Lipsku v rodině českého diplomata a jako chlapec tam zažil nástup nacismu k moci. Řady skautů rozšířil jako čtrnáctiletý hoch, po návratu rodiny z Německa do Prahy. Nacistická okupace sice znamenala zákaz oficiálního skautského hnutí, významná část skautů a skautek se však rychle zapojila do odboje. Během Pražského povstání v květnu 1945 byl Jiří Navrátil v ulicích s oddíly, které fungovaly jako spojky nebo poskytovaly povstalcům první pomoc.

Video Reportéři ČT - 20. století Jiřího Navrátila
video

Reportéři ČT: 20. století Jiřího Navrátila

Zdroj: ČT1
Po protestním pochodu studentů na Pražský hrad 25. února 1948 byl Jiří Navrátil vyloučen ze studií práv. Na skutečný střet s komunistickou mocí se však teprve chystal. V květnu 1949 měla tanková brigáda ze Žatce vstoupit do Prahy a vyvolat protikomunistický puč. Skupina starších skautů včetně Jiřího Navrátila se od jara připravovala na to, že podobně jako během Pražského povstání budou její členové dělat spojky a starat se o raněné.

Přípravy akce ovšem od počátku sledovala státní bezpečnost a večer 17. května 1949 StB postupně zatkla všechny skauty, kteří se nacházeli na předem domluvených shromaždištích. V soudním procesu dostal dvacet let vězení.

První Bronzový vlk do východní Evropy

V pracovních táborech a věznicích prožil Jiří Navrátil jedenáct let a na svobodu se dostal amnestií v roce 1960. Nejdříve se živil jako údržbář a když se poměry v 60. letech uvolnily, začal překládat. Studium práv však mohl dokončit až po pádu režimu v roce 1989.

Dostal čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka, kterou mu za zásluhy udělilo Masarykovo demokratické hnutí, v jehož předsednictvu zasedal. A v roce 2002 byl prvním skautem z východní Evropy, kterého Světová organizace skautského hnutí WOSM vyznamenala svým nejvyšším řádem Bronzový vlk.