Dvě třetiny lidí hodnotí výsledek „sametu“ kladně, dřívější poměry vnímá lépe starší generace

Většina Čechů je spokojena se změnami, které nastaly po listopadu 1989. Ukázal to průzkum agentury CVVM. Změnu společenského systému považuje za přínosnou 66 procent dotázaných. Průzkumu se zúčastnilo 982 lidí starších 15 let.

Karel Cudlín / Sametová revoluce, 1989
Zdroj: GHMP

Podle 38 % dotázaných jsou teď poměry lepší, než před rokem 1989. Naopak 17 % lidí uvedlo, že u nás bylo lépe před sametovou revolucí.

Po pádu komunismu se podle Čechů nejvíc zlepšily podmínky v možnosti studovat, pracovat a cestovat do zahraničí. Naopak největší zhoršení lidé vidí v oblasti bezpečnosti občanů a kriminality. 

Poměry před listopadem 1989 lépe hodnotí stoupenci levice a lidé starší 45 let. Častěji tuto možnost uvedli také respondenti z Ústeckého a Moravskoslezského kraje: „S jistou mírou opatrnosti by se dal tento fakt vztáhnout k vysoké nezaměstnanosti (v poměru k ostatním krajům České republiky), která obyvatele těchto oblastí trápí,“ vysvětluje CVVM. 

Hodnocení toho, zda změny z roku 1989 stály za to, zůstává poslední tři roky prakticky neměnné. V delším časovém srovnání ale pozitivních hlasů přibývá.

Oproti prvnímu podobnému průzkumu v roce 1999 se poměrně výrazně zvýšil počet lidí, kteří změnu společenského systému považují za přínosnou. Jejich počet se zvýšil o 11 procentních bodů na současných 66 procent.  Naopak podíl opačně smýšlejících lidí klesl za stejné období o deset procentních bodů na letošních 22 procent.

Také u tohoto hodnocení se trend láme se 45. rokem věku. Starší lidé cítí nostalgii k předlistopadovým podmínkám podstatně častěji než lidé ve věku 44 let a mladší.