Na pedagogických fakultách jsou o téměř 10 tisíc nižší platy než jinde

Akademičtí pracovníci na pedagogických fakultách mají ve srovnání s jinými fakultami výrazně podprůměrné výdělky. Loni zde byla průměrná mzda 33 019 korun, zatímco na veřejných vysokých školách obecně 41 871 korun. Pedagogické fakulty proto v příštím akademickém roce dostanou převážně na mzdy pedagogů 260 milionů korun navíc, dalších 650 milionů mohou využít z evropských prostředků. 

Video Události
video

Události: Více peněz pro pedagogické fakulty

O nízkých platech na pedagogických fakultách informovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Její resort analyzoval, kolik platí vysoké školy svým zaměstnancům z částky, kterou dostávají z ministerstva. Rozdělování peněz mezi fakulty ministerstvo nemůže ovlivnit, vysoké školy o tom vzhledem ke své autonomii rozhodují samy. 

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD)

Kateřina Valachová

ministryně školství (ČSSD)

„Je patrné, že pro některé univerzity učitelé učitelů nejsou až tak nejcennější povolání, jak tvrdí.“ 

Kateřina Valachová

ministryně školství (ČSSD)

Akademičtí pracovníci mohou mít výdělky ještě z grantů a vědeckých projektů. Pedagogické fakulty jsou ale podle Valachové v tomto ohledu znevýhodněné. Nová učebnice například není na rozdíl od článku ve vědeckém časopise považována za vědecký výstup a není tak finančně ohodnocena. „Specifikum učitelství se nedostalo do metodiky hodnocení,“ poznamenala ministryně. Od roku 2017 bude proto platit nová metodika hodnocení vědy.

Mzdy porostou o pět až deset procent

Letos budou pedagogické fakulty nad rámec běžného rozpočtu pro vysoké školy podpořeny 70 miliony korun, loni to bylo 40 milionů. Skok na 260 milionů by měl znamenat růst mezd mezi pěti až deseti procenty, uvedla ministryně.

„To jistě vítáme a jsme rádi, ale na druhou stranu to nezlepší situaci natolik, abychom mohli motivovat lidi k výraznější snaze o to zůstávat právě zde,“ říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka.

„Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy má asistent plat 18 500 korun, odborný asistent 22 500, docent 27 tisíc a profesor 32 tisíc hrubého. Většina lidí dostává pouze takzvanou podlahu, tedy tento hrubý plat.“ 

Stanislav Bendl

vedoucí katedry pedagogiky PedF UK

„Bez toho, aby to člověka bavilo, by to dělat nemohl. Znamená to vydělávat si ještě v jiných zaměstnáních,“ říká Ladislav Pokorný, který připravuje budoucí učitele na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK. Učí už třicet let a jeho plat je 19 200 korun hrubého.

Příští rok mu bude šedesát let. V jeho kolektivu mu chybí hlavně mladí nástupci. Jejich nedostatek přičítá právě nízkým platům. „Je smutné, když třeba naši absolventi nastupují za plat vyšší o několik tisíc, než tady berou jejich učitelé, kteří mají 20 a více let praxe,“ dodává Pokorný.

Peníze z EU na přípravu učitelů

Aby se situace změnila, v příštím akademickém roce pedagogické fakulty dostanou navíc 260 milionů korun, z nichž by část měla jít právě na platy pedagogů. Dalších 650 milionů korun mohou pak fakulty využít i z evropských prostředků.

Evropské peníze by měly sloužit především ke kvalitnější přípravě budoucích učitelů. „Všichni vědí, že se musí změnit příprava učitelů,“ konstatovala Valachová. Studenti by měli mít například více praxe a měl by se klást vyšší důraz na didaktiku jednotlivých předmětů.

Do konce roku by také měly být jasné základní požadavky na učitelské obory, jež by měly být zakotveny v nárocích na institucionální akreditaci. Na jejich přípravě bude spolupracovat ministerstvo školství, Národní akreditační úřad a pedagogické fakulty. 

Agresivní žák na střední škole skončí

Ministerstvo chce také více chránit učitele na školách. Pomoci tomu má novela školského zákona, kterou resort připravuje. Její součástí by měla být například striktní povinnost vyloučit žáka ze školy za opakované hrubé fyzické i slovní útoky vůči pedagogům nebo spolužákům. „Na základních školách, kde je docházka povinná, bude povinnost nahlásit takové chování orgánu sociálně-právní ochrany dětí a také státnímu zastupitelství,“ dodala Valachová.