Reportéři ČT: Šéfka exekutorů koupila byt, dražbu organizoval její manžel

Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková čelí dalšímu podezření ze střetu zájmů. Jde o dražbu bytu v Ostravě, který manžel exekutorky vydražil přímo pro její firmu. Zjistili to Reportéři ČT. Už před časem přitom upozornili i na podezřelé exekuce jejího otce – podnikatele odsouzeného za mnohamilionové podvody, který neplatí své dluhy, nevlastní žádný majetek a před věřiteli se ohání vlivnou dcerou.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT: Střet zájmů šéfky Exekutorské komory

„Jedná se o byt v Ostravě-Porubě, v pátém nadzemním podlaží. Jde o zajímavou lokalitu, dobrou investici, o velice dobrý artikl na realitním trhu. Někdy v lednu 2015 jsem proto oslovil exekutorský úřad Mgr. Pavly Fučíkové s tím, že bych chtěl vyslat svou zaměstnankyni na dražbu. Za exekutorský úřad se mi ozval pan Miroslav Fučík,“ říká obchodník s nemovitostmi Jiří Stoch.

Zmiňovaný Miroslav Fučík je manžel exekutorky Pavly Fučíkové. Na jejím ostravském úřadě organizuje dražby a byl i u dražby tohoto ostravského bytu. Reportéři ČT našli účastníky dražby, kteří to potvrdili.

„Pan Fučík na úřadu pracuje, což je známo. Dokonce je na stránkách exekutorského úřadu telefonní kontakt, kde si ověřujeme přímo u dražby, jestli fyzicky probíhají, protože se může stát, že dražba je z nějakého důvodu odložena“ uvádí specialistka na trh s nemovitostmi Nikola Demlová.

„I já osobně jsem s panem Fučíkem přes telefon mluvila, kdy se představil svým jménem, takže jsem měla povědomí, že tam pracuje. A při dražbě tam zaznělo od dalších dražitelů, kteří měli zájem, že se jedná o pana Fučíka. Takže se tam taková diskuse potichu rozjela, že je to pan Fučík a draží,“ říká Demlová.

Jenže zákon exekutorům i jejich zaměstnancům zakazuje dražit. V případě této dražby ale byli její účastníci tak zaskočeni, že se nikdo neohradil. „Pro nás to bylo celkem zarážející zjištění, protože jsem si do té doby myslela, že tohle možné není,“ dodává Demlová.

Exekutor podnikat nesmí

A pro koho pan Fučík byt vydražil? Pro firmu, kterou vlastní jeho žena – exekutorka Pavla Fučíková. „Po nějaké době jsem zjistil, že tuto nemovitost vydražila akciová společnost Hicra Reality. Což bylo pro mě docela překvapením – můžu říct nemilým – protože jsem zjistil, že manžel soudní exekutorky Pavly Fučíkové Miroslav Fučík je předsedou představenstva v této akciové společnosti. A sama paní exekutorka vlastní 96 procent akcií této akciové společnosti,“ vysvětluje obchodník s nemovitostmi Jiří Stoch.

V příloze účetní závěrky za loňský rok je jako osoba s rozhodujícím 96procentním vlivem ve zmiňované firmě uvedena Pavla Fučíková. Z obchodního rejstříku dále vyplývá, že firmu založila v roce 2011 – tedy v době, kdy už byla exekutorkou.

„Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může i za úplatu vykonávat činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou.“

Exekuční řád

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Byt dnes její firma pronajímá. Jako exekutorka přitom podnikat nesmí. „Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností,“ uvádí exekuční řád. Jedinou výjimkou je správa vlastního majetku, jako třeba držení akcií. U Pavly Fučíkové ale jde o držení akcií firmy, kterou ještě loni – tedy v době konání podezřelé dražby – ovládala. A předsedou představenstva této firmy je její manžel.

Kolosální střet zájmů, říká právník

„Tady máme soudní exekutorku a její společnost, jíž je 96procentním vlastníkem. Ona pořádá dražbu nemovitosti a nemovitost nakupuje jí vlastněná a ovládaná společnost. A celé je to ještě pikantnější v tom, že manžel paní exekutorky byl pověřen organizací té dražby. Domlouval jednotlivým účastníkům schůzky a podobně a na druhou stranu zastupoval obchodní společnost, kterou vlastní paní exekutorka. Já myslím, že tak kolosální střet zájmů a ještě v takové nahotě jsem dlouho neviděl,“ podivuje se právník Miroslav Duda.

„Rozhodčí nemůže být ten, kdo zároveň hru hraje. Exekutor by měl vytvořit takové podmínky, aby cena za prodávanou nemovitost této dražby byla co nejvyšší. Samozřejmě, když je zároveň na té straně kupující, tak zájem je, aby naopak cena byla co nejnižší, protože to jsou peníze, které jdou z její kapsy. Z tohoto důvodu je principiálně nepřípustné, aby exekutor byl jak na straně toho, kdo organizuje veřejnou dražbu, tak na straně toho, kdo je jejím účastníkem,“ upozorňuje právník Aleš Rozehnal.

Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková rozhovor odmítla a poslala půlstránkové písemné vyjádření.

„To, že ona sama aktivně ani na jedné straně nevystupovala, že byl někdo pověřen a někdo za ni dražil, je nepodstatné. Podstatné je to, že majetek nabyla ona, protože ona vlastní tu obchodní společnost,“ vysvětluje právník Miroslav Duda.

V podobných případech už padaly v minulosti tresty. Špatnou vizitku exekutorů měla zlepšit právě Pavla Fučíková, která teď paradoxně sama čelí podezření ze střetu zájmů.

„Z mého pohledu se jedná o kárné provinění příslušného exekutora. Může být jednak napomenut, jednak mu může být uložena peněžitá sankce, může být i odvolán z exekutorského úřadu,“ říká právník Rozehnal.

A nejde jen o možný střet zájmů. „Je potřeba si uvědomit, že tím, že mám obšancované obě polohy – jak exekutora, tak toho, kdo draží, tak mám dražbu plně ve svých rukách. Mohu různě ovlivňovat příhozy, mohu různě poskytovat informace o té nemovitosti, některé zatajím, některé naopak zveličím. To znamená, že ovládám celou dražbu,“ podotýká Duda.

Nabízel přes milion, tvrdí svědci

„Podle předloženého usnesení exekutorka paní magistra Fučíková rozhodla o tom, že se uděluje příklep společnosti Hicra Reality, a to za cenu 780 tisíc. Udělení příklepu znamená, že v dražbě, která se konala, tato společnost nabídla nejvyšší cenu,“ popisuje Aleš Rozehnal.

Jenže i tady se vznáší podezření. „Dalším podezřením je manipulace s nejvyšším podáním. Částka přesahovala částku, která je uvedena v usnesení o příklepu,“ upozorňuje obchodník s nemovitostmi Jiří Stoch. Miroslav Fučík prý zaplatil za byt míň, než kolik nabízel na dražbě, tvrdí přímí účastníci dražby.

„Myslím si, že to bylo přes milion, odhaduju to dokonce přes milion sto tisíc. Ale dejme tomu, abych nepřeháněl, tak milion sto tisíc tam určitě myslím bylo,“ tvrdí Jan Stoch, který se dražby účastnil. „Přesně tu částku nevím, ale jednalo se o více než milion korun,“ potvrzuje specialistka na trh s nemovitostmi Nikola Demlová, kolik na dražbě Fučík za byt nabízel.

Miroslav Fučík odmítl na otázky týkající se dražby odpovědět. „Obracíte se na mě zcela zbytečně. Když jsme spolu mluvili před časem poprvé, řekl jsem vám, že s vámi nemám o čem diskutovat. To stále platí, takže se na mě nezlobte, přeji vám hodně zdraví, mějte se krásně, na shledanou,“ reagoval manžel Pavly Fučíkové.

Případem se kromě kontrolní komise Exekutorské komory zabývá už i ministerstvo spravedlnosti.