Vodní skútry nebudou moci do míst, kde se koupou lidé

Zákaz plavby chce ministr dopravy Dan Ťok (ANO) vyhlásit na šestnácti místech na přehradách Slapy a Orlík. V jejich blízkosti potom bude omezená rychlost plavby na 10 km/h (5,4 uzle) respektive bude nutné plout ve výtlačném režimu, kdy loď pluje s ponořenou přídí. 

Ministr s myšlenkou přišel v reakci na kritiku současných pravidel, která se rozpoutala po tragické srážce dvou lodí na Orlické přehradě.

Ačkoli se na Orlíku srazil vodní skútr s motorovou pramicí, hovořili kritici pravidel pro provoz rychlých člunů a vodních skútrů především o ochraně plavců. „Na vodní plochu nejde pustit současně skútry a nechráněné plavce, nějaké omezení musí být,“ řekl předseda Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera Petr Závada.

Na ochranu plavců se chce zaměřit také ministr dopravy. Ten chce zakázat plavbu motorových plavidel na šestnácti místech určených ke koupání. Plochy pro plavce vybrala Státní plavební správa spolu s obcemi v okolí obou nádrží.

Obecně jde o pláže u přehrad. Ačkoli vodní plochy zůstanou pro čluny a skútry průjezdné, ochranné pásmo s omezenou rychlostí v okolí zakázaných lokalit mnohdy zabere celou vodní plochu.

Podle ředitelky Státní plavební správy Kláry Němcové se úvahy o regulaci plavby u lokalit, kde se lidé koupou, objevily již před havárií.

„Plavební správa sama vnímala, že nejslabší účastník plavebního provozu je koupající se plavec a chtěla prostor pro plavce a plavidla alespoň částečně oddělit. Vymezená plocha neznamená, že by plavec nemohl plavat jinde, znamená jen, že do ní nesmí vplout plavidlo a plavec je tak v ní v bezpečí,“ podotkla.

 

Zejména starostové kritizují současná volnější pravidla pro provoz skútrů a rychlých člunů již od minulého roku, kdy začala platit. Dříve mohla plavidla bez omezení jezdit pouze na Labi u Přelouče, jinde platila přísná regulace. Od roku 2015 však je možné i na přehradách jezdit bez rychlostního omezení, pokud se nacházejí ve vzdálenosti větší než 25 nebo 50 metrů od břehu.

Podle Dana Ťoka úřad změnil pravidla provozu kvůli obavě ze sankcí Evropské unie, která se podivovala nad slabými výsledky nákladného splavňování vodních cest.

„Po prověření situace se skútry hrozila Evropská komise České republice sankcí za porušování práva EU, zejména práva na volný pohyb zboží, kdy vodní skútry bylo sice možné kupovat a dovážet, ale fakticky je nebylo možné v ČR využívat,“ vysvětlil Ťok, po kterém chtěl situaci objasnit premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Na Orlické přehradě zahynula druhý červnový víkend osmnáctiletá dívka na pramici, do které narazil vodní skútr. Další dva lidé utrpěli zranění. Ředitelka plavební správy však upozornila, že se nehoda na Orlíku stala pouze kvůli porušení pravidel.

„Pokud by byla dodržena platná právní úprava a platná pravidla plavebního provozu, nemohlo by k ní dojít,“ zdůraznila.