Stropnický: Zbrojit chceme u českých firem

Česká armáda chce při nákupech co nejvíce upřednostňovat tuzemské zbrojaře. V Interview ČT24 to prohlásil ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Navázal tak na výhradu náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře, podle kterého závislost na zahraničních dodavatelích nejde ve prospěch české bezpečnosti ani obranyschopnosti.

Video Interview ČT24
video

Stropnický: V postoji ke zbrojařům nesmíme být papežštější než papež

„Jednou z hlavních hrozeb pro Armádu České republiky byla identifikovaná ztráta klíčových průmyslových kapacit s dopadem na zabezpečení podstatných bezpečnostních zájmů České republiky,“ prohlásil Bečvář na Žofínském fóru věnovaném tuzemské obraně. „Opětovně se ukazuje, že je velmi zásadní, od koho pořizujeme vybavení pro naše vojáky a že závislost vždy představovala riziko pro ty, kdo nebyli ve výrobě zbraní soběstační.“

Za pravdu mu dává i ministr obrany Stropnický, podle kterého je podpora českého zbrojařství nezbytná pro obranyschopnost republiky, vedle toho považuje za nutné zajistit „vlastní kapacity“ pro případ krize.

„Všechno, co se u nás vyrábí v dobré kvalitě za konkurenční cenu, budeme pořizovat doma. To, co je k mání, nechť je domácí,“ oznámil v Interview ČT24. „Není to vždy snadné, protože některé evropské regule tomu kladou překážky, ale nesmíme být papežštější než papež, francouzská armáda je také z pětaosmdesáti procent vyzbrojena z toho, co se vyrábí ve Francii, a byli bychom blázni, kdybychom postupovali jinak.“

Armádu čeká i mnohamiliardový tendr na bojová vozidla

Snížení provozuschopnosti techniky a nedostatečnou úroveň modernizace Bečvář označil za jednu z hlavních slabin české armády. Kompenzovat by ji ale mohla série velkých nákupů, která vojáky čeká v následující dekádě:

  • v letech 2019 až 2022 hodlá armáda nakoupit 50 kusů dělostřeleckých systémů
  • pro roky 2019–2024 je plánovaný tendr na bojová vozidla pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu. Celkem půjde o 210 kusů techniky, přezbrojení vyjde na desítky miliard
  • do roku 2025 by měli vojáci dostat 62 velitelsko-štábních kolových vozidel a 42 obrněných vozidel pro chemiky
  • v oblasti vzdušných sil české vojsko nadále počítá s pronájmem stíhaček gripen, s pořízením 12 víceúčelových vrtulníků a s obnovou radarové techniky 

Bečvář na Žofíně poznamenal, že armáda sice nemá zajištěny všechny potřebné peníze, má jich ale dostatek, aby mohla projekty rozjet. Pokud by jí finance chyběly, nákup by se mohl „rozložit v čase“.

Stropnický ale nepředpokládá, že by jakýkoliv kabinet po řádných volbách na podzim 2017 chystané tendry zmrazil. „Nová politická reprezentace může jen obtížně akvizice přerušit. Mezinárodní situace to objektivně neumožňuje a politici většinou naslouchají i náladám mezi občany. Mezi občany je vědomí, že na armádě by se šetřit nemělo.“