Nádraží na pochodu: České dráhy přicházejí o 1500 budov

Správa železniční dopravní cesty se stane novým vlastníkem nádražních budov. Pod smlouvou již zasychají podpisy jejího ředitele Pavla Surého a Pavla Krtka, který je ředitelem Českých drah. Těm nádraží připadla při rozdělení původních státních drah před třinácti lety. Převod by měl změnit postavení ČD na železnici a také usnadnit rekonstrukce nádražních budov.

Smlouva, která převádí 1500 nádražních budov a také 316 zaměstnanců z Českých drah na SŽDC, nabude účinnosti k 1. červenci. ČD dostanou za převod majetku na státní organizaci 3,3 miliardy korun.

Dohoda ovšem ještě nezbavila České dráhy úplně všech nádražních budov. Netýká se Masarykova nádraží v Praze a také hlavního nádraží v Brně. Problém představují nedořešené vlastnické vztahy v Praze, resp. nekončící diskuse o přesunu brněnského nádraží. Naopak se podařilo zařadit do převodu pražské hlavní nádraží, byť jeho historická budova prochází rekonstrukcí.

V další fázi by stát, přesněji SŽDC mohla získat i zbylé nádražní budovy. Představitelé ČD navíc dali najevo, že by se chtěli zbavit i většiny zbylého majetku v drážní infrastruktuře – prvních nástupišť, která přiléhají k budovám, a také pozemků pod kolejemi.

Peníze za aktuální převod majetku, případně i ty další, chtějí České dráhy použít na snížení dluhu, ale i na modernizaci provozu. Tentokrát půjde hlavně o podmínky pro zaměstnace. „Budeme se snažit vylepšit pracovní podmínky. Nazýváme to snížením vnitřního dluhu,“ upřesnil Pavel Krtek.

Pro řadu nádražních budov by měl převod na státní organizaci znamenat rychlou cestu ke zlepšení jejich stavu. Pavel Surý slíbil, že zajistí, „aby nádraží byla důstojnou vstupní branou do měst a obcí“. České dráhy se totiž v posledních letech kvůli dlouho připravovanému převodu k opravám příliš neměly. SŽDC navíc oproti nim může čerpat více peněz z fondů EU. Zatímco ČD jako akciová společnost mohou z dotací do oprav vložit maximálně 40procentní podíl evropských peněz, státní správce infrastruktury může dosáhnout až na 85procentní dotaci.