Rezerva na dva i tři roky. Temelín a Dukovany se zásobují palivem

Jaderné elektrárny v Česku si kvůli energetické bezpečnosti vytvářejí větší zásoby paliva. Snaží se připravit na možné mimořádné události ve světě. V Temelíně se zásobují na dva roky, v dukovanském skladu by energetici chtěli mít rezervu na tři roky.

Video Události
video

Události ČT: Štáb ČT byl při transportu zásob jaderného paliva v elektrárně

Palivové soubory putují do elektrárny ve speciálních kontejnerech, které je bez problémů možné naložit do letadla, na vagon nebo nákladní auto. Energetici cestu paliva do elektrárny tají, podle dostupných informací kombinují všechny způsoby dopravy.

Dana Drábová

Dana Drábová

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

„Získat větší zásoby je dobrý krok k posílení energetické bezpečnosti.“

Dana Drábová

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Jaderným palivem se pak plní nejpřísněji střežený sklad v Česku. Jeden palivový soubor měří 4,5 metru a váží 750 kilogramů. Dva technici potřebují na přeložení 10 minut. Jeden temelínský reaktor potřebuje 160 souborů.

S každým vstupem do skladu uprostřed elektrárny se měří radioaktivita, přestože články nejsou v převozním stavu nebezpečné. Aktivují se až přímo v reaktoru.

Temelín chce mít pro účely jaderného paliva k dispozici dva dodavatele. V současnosti dodává palivo do obou českých jaderných elektráren ruská společnost TVEL. Znovu se ale začalo testovat i americké palivo. „Mít dva dodavatele s licencí je výhodné z obchodního i bezpečnostního hlediska,“ uvedl mluvčí Temelína Marek Sviták.

Výhrady k postupu energetiků mají ekologičtí aktivisté. „Většími zásobami jaderného paliva budeme samozřejmě více závislí na jaderné energetice,“ míní Pavel Vlček. Podle inspektorů však státní koncepce s rozšířením zásob počítá.

Žádné problémy při transportu dosud nezaznamenali. Soubory pro obě elektrárny přijdou na 10 miliard korun.