Na FAMU vyvěsili tibetskou vlajku, policie se přišla vyptávat na svolení

Akademický senát pražské FAMU vyzval vedení policie, aby vyšetřilo chování dvou mužů, kteří se v době návštěvy čínského prezidenta zajímali o tibetskou vlajku na budově školy. Představili se jako příslušníci kriminální policie, legitimovali se odznakem a ptali se, kdo vyvěšení praporu povolil. Podle filmařů se jedná o bezprecedentní porušení svobody projevu.

Ve středu ráno se na děkanát fakulty dostavili dva muži, kteří se představili jako příslušníci kriminální policie. Podle svědků se jeden z nich prokázal policejním odznakem. „Zeptali se, kdo dal svolení k tomu, aby tady byly pověšené vlajky. Když se dozvěděli, že za tím stojíme jako škola, tak jejich vyjádření bylo, že Číňanům se to nelíbí,“ uvedl děkan FAMU Pavel Jech.

Incident filmaři považují za bezprecedentní narušení práva na svobodu vyjadřování a požadují jeho prošetření a veřejné vysvětlení. „Tibetské vlajky budou ponechány na budově školy jako symbolická připomínka, že Česká republika se deklaruje jako demokratický stát, k jehož základním pilířům patří respektování lidských práv a svobod,“ píše se v prohlášení Akademického senátu Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění.

Policie incident ve čtvrtek popřela, její mluvčí ve zprávě pro Českou televizi jednoznačně vyvrátil, že by k podobné situaci došlo a poukázal, že vyvěšování vlajek nepodléhá žádnému povolení. 

Video Události: Policejní návštěva kvůli tibetské vlajce
video

Události: Policejní návštěva kvůli tibetské vlajce

Události: Policejní návštěva kvůli tibetské vlajce

Záběry policistů přicházejících na FAMU

FAMU však zveřejnila kamerový záznam, který celou událost zachytil. Policie posléze slíbila, že celou věc prošetří. „Na základě informací, které se objevily v některých médiích, je i tento údajný exces prověřován kontrolními orgány policie,“ řekl mluvčí Policejního prezídia Jozef Bocán.

Komunistická maškaráda

FAMU vyvěsila na své budově na Smetanově nábřeží v centru Prahy tibetskou vlajku na protest proti návštěvě čínského prezidenta a nejvyššího představitele tamní komunistické strany Si Ťin-pchinga. Čínou okupovaný Tibet je pro západní společnost symbolem boje za dodržování lidských práv.

„Protože jsme škola svobodomyslná a ve svých filmech i názorech se často kriticky stavíme ke křivdám a nepravostem v aktuálním dění, nemůžeme nechat bez povšimnutí návštěvu, jež svým étosem připomíná politické maškarády komunistického režimu,“ vysvětlili svůj postoj filmaři a jejich studenti.

„Nepřejeme si, aby politická reprezentace České republiky bez mandátu občanů ČR podporovala politický režim, který potlačuje lidská práva. Jde to proti demokratickým principům, jež se naše generace studentů, narozená po sametové revoluci, snaží se vší ctí bránit.“

Prohlášení kolektivu FAMU

Filmařům se nelíbí nový Krteček 

Mnozí zástupci FAMU považují za nešťastnou také novou roli oblíbeného Krtka od Zdeňka Milera. Ten se totiž po boku čínské Pandy objeví v animovaných filmech vyráběných v nejlidnatější zemi světa. „Domníváme se, že prodej práv k této postavičce do Číny zcela popírá původní estetiku a hodnotu Milerova originálního díla,“ nesouhlasí lidé z FAMU.

„Považujeme za nedůstojné, že prezident Miloš Zeman používal při svých minulých cestách do Čínské lidové republiky tuto figurku jako jeden z nástrojů pro prosazování obchodních zájmů ČR.“

Prohlášení kolektivu FAMU

Mnozí filmaři kritizovali už ukázky z chystaného snímku, kupříkladu profesor animované tvorby na FAMU Jiří Kubíček. Zdůraznil, že Krtkův tvůrce zásadně odmítal navrhované zásahy svých kolegů a chtěl mít podobu postavičky do detailu ve své režii.

Vnučka Zdeňka Milera Karolína, která koprodukční smlouvu s čínskou televizí uzavřela, připouští, že si její slavný předek nepřál, aby v jeho díle někdo pokračoval, nový Krtek je prý ale jiný. S kritikou počítala, soudí však, že se s ní setká většina počinů, které přinášejí nějakou změnu.