Na spolupráci vědců a firem bude dohlížet Petr Očko

Novým předsedou Technologické agentury ČR se má stát Petr Očko, v tajné volbě ho zvolila vládní rada pro výzkum. O vedení instituce, která každoročně rozděluje téměř tři miliardy korun na aplikovaný výzkum a řídí spolupráci firem a vědců, se ucházelo pět kandidátů. Očkovo jméno ještě musí schválit vláda.

Video Očko: Aplikovaný výzkum podpoří českou konkurenceschopnost
video

Očko: Aplikovaný výzkum podpoří českou konkurenceschopnost

Očko nebyl jasným favoritem, výraznou podporu měla i stávající předsedkyně agentury Rut Bízková; pod její nominací bylo téměř šedesát podpisů od firem i akademických ústavů, přízeň má i u zbývajícího agenturního předsednictva. Očko držel dvě nominace.

Volba se uskutečnila ve dvou kolech, výsledky byly podle vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) velmi těsné. Nakonec se vládní rada vyslovila pro Očka, jenž v současné době pracuje na ministerstvu průmyslu, kde se věnuje podpoře inovací, připravuje národní inovační fond, který má podporovat začínající inovativní firmy.

Mandát předsedy je čtyřletý. „Je to pro mě velká výzva. Podpora aplikovaného výzkumu, což je hlavní úkol Technologické agentury, je jedna z klíčových oblastí, která může pomoci rozvoji konkurenceschopnosti České republiky,“ prohlásil Očko.

Očko chce agenturu připravit na omezení evropských peněz

Pokud jeho jméno vláda schválí, chce ve funkci zintenzivnit zavádění vědeckých výstupů do praxe; objem výsledků výzkumu a vývoje, které jsou ve firmách využitelné, činí pouze 11 procent ze všech výsledků, což je podle Očka pod evropským průměrem.

Zároveň chce zvyšovat motivaci soukromé sféry, aby investovala do výzkumu a vývoje: „Smluvní výzkum, který znamená přímou spolupráci firemního sektoru s akademickou sférou a nákup výsledků výzkumu a vývoje, je velmi malý, objem je menší než jedna miliarda korun.“

Za důležité považuje posílit roli Technologické agentury tak, aby se stala klíčovým hráčem ve financování aplikovaného výzkumu po roce 2020, kdy se má snížit objem čerpaných evropských prostředků. Chce úzce spolupracovat s vládní radou a sledovat trendy na trzích. V příštích měsících se bude věnovat vyhodnocení dosavadního fungování agentury.