Ťok chce zvýšit pokuty u nejzávažnějších přestupků. Změny chystá i v bodování řidičů

Blokové pokuty za nejzávažnější dopravní přestupky se do budoucna zřejmě zvýší z 2,5 tisíc na 5 tisíc korun. Počítá s tím návrh, který v Otázkách Václava Moravce představil ministr dopravy Dan Ťok (nestr. za ANO). Vyšší pokuty by se dotkly třeba jízdy na červenou nebo výrazného překročení rychlosti. Změny se chystají i v bodovém systému.

Pokutu 5 tisíc korun na místě by měl řidič zaplatit například za překročení rychlosti v obci o 40 kilometrů za hodinu nebo mimo obec o 50 kilometrů za hodinu. Dále za vjetí na železniční přejezd nebo jízdu na červenou. Vzroste i pokuta za držení telefonu za jízdy z jednoho tisíce na 2,5 tisíce korun. U nejvážnějších dopravních přestupků by podle představy ministra Ťoka měly být navíc sazby pokut pevně stanovené.

Za řízení pod vlivem alkoholu by nově nemělo být možné uložit blokovou pokutu. Přestupek by šel vždy do správního řízení. Horní sazba v případě více než 1 promile alkoholu v krvi se má podle návrhu zvýšit z 50 tisíc na 75 tisíc. Sazby chce ministr dopravy ale i snižovat. Za nepoužití bezpečnostního pásu o 500 korun na 1,5 tisíce. 

Video Otázky Václava Moravce
video

Ministr dopravy Dan Ťok k návrhu na změny v trestání přestupků řidičů

Podle bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury (ODS) by měl jít stát méně represivní cestou a více se zaměřit na prevenci. Ťok ale považuje navrhované změny za výchovné. Společný návrh ministerstva a dopravní policie by měla projednat vláda v letošním prvním pololetí.

Změny dozná i bodový systém

Ťok chystá změny i v bodovém systému řidičů. Přestupky chce rozdělit do tří okruhů s šesti, čtyřmi a dvěma body. Počet přestupků, které budou přísněji bodovány, se rozšíří. Ťok chce zavést systém „dvakrát a dost“. Za dva nejvážnější přestupky spáchané v jednom roce řidič hned dosáhne dvanácti bodů a přijde o řidičský průkaz.

Noví řidiči, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky, by podle Ťoka měli přijít o oprávnění buď při dosažení šesti bodů, nebo by jejich přestupky měly být hodnocené dvojnásobným počtem bodů. Nově by měl být motorista o přidělených bodech jednoznačně informován.

Bezpečnost na silnicích: Lidé by uvítali zlepšení stavu vozovek

Jak se na efektivnost bodového systému nebo bezpečnost na silnicích dívají sami Češi, to zjišťovala pro Českou televizi společnost TNS Aisa v rámci projektu Trendy Česka.

Podle průzkumu ze sociologického hlediska vnímali silnice jako bezpečné častěji muži. Čím jsou pak lidé starší, tím spíše tento pocit klesá. U vzdělání pak platí, že čím vyšší vzdělání, tím více jsou silnice vnímány jako bezpečné. Řidiči motorových vozidel vnímají bezpečnost silničního provozu lépe oproti těm, kteří neřídí vůbec. Nutno poznamenat, že podíl řidičů v celkovém vzorku činí 68 procent.

Průzkum agentury TNS Aisa pro ČT
Zdroj: TNS Aisa

Zavedený bodový systém přispívá ke zlepšení bezpečnosti podle 52 procent dotázaných. Podle třinácti procent to tak určitě není a podle 28 procent spíše ne. Muži vnímají bodový systém pozitivněji. Naproti tomu lidé se základním vzděláním nebo vyučení jsou skeptičtější. Největší rozdíly v postojích jsou u věkových kategorií, kde platí, že s rostoucím věkem skepticismus narůstá.

Trendy Česka - 20. vlna průzkumu 836.98 KB

Riziko v podobě alkoholu nebo telefonování za volantem

Téměř každý devátý respondent považoval za riziko pro bezpečnost alkohol nebo jiné omamné látky. Pokud měli lidé zvolit největší riziko, vybírali s velkým náskokem právě alkohol. Necelá polovina dotázaných pak na druhém místě vidí situaci, kdy se člověk nevěnuje řízení, například když telefonuje. Na třetím místě je nezkušenost řidičů. Nejde jenom o čerstvé absolventy autoškol, ale i lidi, kteří jezdí jen příležitostně. Nejmenší podíl lidí označil špatný technický stav vozovky nebo samotného vozidla.

Průzkum agentury TNS Aisa pro ČT
Zdroj: TNS Aisa

A co by podle respondentů přispělo k větší bezpečnosti? Nejčastěji zmiňovaným opatřením bylo zlepšení stavu vozovek a přehledné dopravní značení. Mezi preferovaná opatření patří ještě častější silniční kontroly a také opatření týkající se nových a nezkušených řidičů. Řadí se mezi to změna fungování autoškol, přítomnost zkušeného řidiče na místě spolujezdce u začínajících řidičů nebo řidičský průkaz na zkoušku.

Průzkum agentury TNS Aisa pro ČT
Zdroj: TNS Aisa

Nejméně přínosným opatřením by podle respondentů byl přísnější bodový systém pro začínající řidiče. Podobně si stojí i možnost, že by se odebíralo více bodů řidičům.