Ministerstvo chce zrušit odchodovou hranici 70 let i u posudkových lékařů

Ministerstvo práce chce prosadit, aby posudkoví lékaři mohli ve státní službě zůstat i po 70. roce věku. Podobná výjimka doposud platila u diplomatů. Resort tak reaguje na situaci po zavedení služebního zákona, kdy je posudkových lékařů prý nedostatek.

Členové posudkové služby jsou státní zaměstnanci, proto musí procházet výběrovým řízením, skládat úřednické zkoušky a ve službě být maximálně do 70 let. Pro posudkovou službu České správy sociálního zabezpečení pracovalo loni 448 lékařů, někteří na částečný úvazek. Z nich 144 ale do státní služby nevstoupilo, a to právě kvůli věku. Zbývá tak 304 posudkových lékařů. Služba má celkem 398 lékařských míst z celkem 803 služebních. Loni vypracovala kolem 430 tisíc posudků.

„Do roku 2020 bude muset skončit dalších 51 lékařů, pokud zůstane limit 70 let a nepodaří se ho prolomit jako u diplomatů v zahraniční službě,“ uvedl šéf odboru výkonu posudkové služby ministerstva práce Jiří Veselý. Posudkáře má i ministerstvo práce. Celkem je v úřadu 90 míst, lékařům připadá polovina. Do státní služby nevstoupili čtyři doktoři, dalších šest má skončit kvůli věku.

Ministerstvo práce chce s vnitrem jednat o změně služebního zákona. Stejně jako u diplomatů v zahraničí chce pro posudkové lékaře prolomení věkové hranice 70 let, aby mohli v práci pokračovat. Podle Veselého není zatím jasné, zda by se omezení mělo stanovit na 75 let.