Nová technika odstranění krevní sraženiny zvyšuje šanci přežít mrtvici bez následků

Lidé, které postihne cévní mozková příhoda, mají větší šanci na vyléčení bez trvalých následků. Už několik let se ve specializovaných centrech v Česku používá metoda mechanické trombektomie, která spočívá v rychlém odstranění krevní sraženiny a zprůchodnění ucpané mozkové tepny. Ostravští lékaři nyní začali používat nejnovější a ještě účinnější techniku, pomocí které sraženinu odsají.

Mechanická trombektomie je oproti starší léčebné technice trombolýze miniivazivní zákrok, který se provádí při lokální anestezii. Jde o dosud nejúčinnější metodu odstranění krevní sraženiny z mozkové tepny, kterou se rychle obnoví zásobování mozku krví a tím se sníží riziko trvalých následků. Na konci minulého roku přišla ze zahraničí nová doporučená technika, kterou začali jako první v Česku používat lékaři fakultní nemocnice v Ostravě.

„Už pět let používáme takzvanou mechanickou extrakci, která spočívá v tom, že pomocí katetru zavedeme z třísel až do mozkových tepen takový košík, na kterém se sraženina zachytí a pak je vytažena,“ popisoval Václav Procházka z Radiodiagnostického centra Fakultní nemocnice v Ostravě. Úplnou novinkou je takzvaná mechanická aspirace.

Sraženina se z mozkové tepny vysaje

„Pomocí velmi pružného katetru se opět z třísel dostaneme až ke krevní sraženině. Pak se spustí vývěva, která embolu do katetru nasaje,“ vysvětloval. Oproti starší technice je ta nová účinnější. „Při použití košíku se stává, že se sraženina potrhá a musíme zákrok i několikrát opakovat, než ji kompletně odstraníme. U aspirační metody se vysaje najednou celý kus, třeba i deseticentimetrový,“ uvedl Procházka. 

Podle přednosty Neurologické kliniky je to významná pomoc. „Díky této nové metodě jsme schopni vyléčit o padesát procent pacientů více než před jejím zavedením,“ uvedl přednosta Michal Baar. Předpokládá, že se bude hodně využívat i v dalších iktových centrech, což jsou specializovaná pracoviště pro léčbu pacientů stižených mozkovou mrtvicí.

Zásadní je včasný příjezd do nemocnice

Zásadní podmínkou použití mechanické trombektomie je to, aby se pacient dostal co nejrychleji do iktového či cerebrovaskulární centra. Proto se i ostravská nemocnice zapojila do osvětové kampaně Čas je mozek. Cílem je zvýšit povědomí lidí o typických příznacích cévní mozkové příhody, po kterých mají blízcí postiženého okamžitě volat rychlou záchrannou službu.

„Typickým příznakem je těžká porucha řeči a ochrnutí jedné nebo druhé ruky,“ uvedl Baar. Trombektomie se může provádět do šesti hodin od vzniku cévní mozkové příhody. „Čím dříve se k nám pacient dostane, tím je větší naděje na uzdravení. Ideálně do hodiny, kdy je největší šance na přežití mozkových buněk. U nás je to v průměru do čtyř hodin. Byli bychom rádi, kdyby se ten čas zkrátil,“ doplnil Procházka. Při léčbě nitrožilně podávanou trombolýzou musí léčba začít do čtyř a půl hodiny od příznaků.

Zákrok je šetrný a trvá 15 až 40 minut

Zákrok trvá patnáct až čtyřicet minut. A pacient většinou velmi rychle pocítí odeznění příznaků. Například pětapadesátiletého Milana Štefánika postihla mrtvice 15. ledna. Díky tomu, že lidé, kteří mu byli na blízku, rozpoznali příznaky a ihned volali záchranku, mohli mu ostravští specialisté včas odstranit krevní sraženinu. Nyní už začal chodit do práce a cítí se dobře.

Cévní mozková příhoda je v České republice třetí nejčastější příčinou smrti a nejčastější příčinou invalidity. Jen v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2014 hospitalizováno s touto diagnózou 3300 pacientů.