Nebude-li dost asistentů, dostanou školy další dva roky na jejich sehnání

Ministerstvo školství dá školám dva roky na úplné zavedení inkluze. Upozornily na to Hospodářské noviny. Během přechodného období se školy začnou připravovat na zapojení dětí s lehkým mentálním postižením či jinými vzdělávacími komplikacemi do běžných tříd. Pokud se jim však do letošního září například nepodaří sehnat asistenty, děti budou moci zůstat ve speciální třídě až do roku 2018.

Inkluze ve školách měla začít letos v září. Některé školy, ale i kraje však namítaly, že se nedokáží plně připravit. Ministerstvo školství odklad inkluze odmítalo. Nakonec však ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) školám částečně ustoupila. Zavede dvouleté přechodné období, kdy inkluze bude možná, ale ještě ne povinná. To se změní až od září 2018.

V mezidobí tak stále budou žáci, kterým škola, resp. kraj jako zřizovatel například nedokáže zajistit asistenta, odcházet do speciálních škol. Současně ale ty běžné školy, které již dokáží inkluzi zajistit, budou od státu dostávat příspěvky na asistenty a pomůcky pro handicapované děti. „Máme dva roky na to, abychom zajistili, že jakákoliv škola kdekoliv v republice, kam přijde dítě s nějakou speciální potřebou, bude schopná zařídit to, co říká zákon,“ řekla ministryně Hospodářským novinám.

Povolený odklad úplné inkluze kritizuje bývalý ministr školství Ondřej Liška (SZ), který během svého působení o inkluzi usiloval. „Je to krok zpátky,“ uvedl. Ústupek ministerstva naopak ocenila Asociace speciálních pedagogů a také dalšímu exministrovi, nynějšímu předsedovi ODS Petru Fialovi. „Je odpovědnost státu, že na asistenci budou peníze – ne rok, ale celou dobu, kdy do školy chodí. Tuto jistotu ředitelé v tuto chvíli nemají,“ uvedl.

Během přechodného období také nechá ministerstvo znovu vyšetřit handicapované děti, aby vědělo, na jaká opatření má vyčlenit peníze a kolik. „Spojíme dítě, vzdělávací potřebu, podpůrné opatření a peníze. Zároveň je pravda, že musíme posílit školská poradenská zařízení, která se o děti se speciálními potřebami starají,“ shrnula ministryně.

Podle nového zákona má každý žák dostat podporu, jakou potřebuje, tedy třeba asistenta, tablet nebo učebnici v Braillově písmu. Peníze má zajistit ministerstvo školství. Inkluze je běžná v mnoha evropských zemích.