Nevyzvedne-li si rodič dítě ze školky včas, učitelka zavolá policii

Z důvodů pracovního vytížení, ucpaných silnic či vzdálenosti od bydliště někteří rodiče nestíhají včas vyzvedávat děti ze školek. Odpovědnost pedagogů ovšem nekončí s jejich pracovní dobou ani s provozním časem mateřinky. S dětmi musí ve školce zůstat – a kontaktovat policii.

Jana Mazáková musí k vyzvednutí svého syna Filipa vážit cestu z druhého konce Prahy. „Kdybych na to byla ráno i večer sama, tak to nestihnu,“ přiznává. Vzdálenost školky či pracovní vytížení ale není jediným důvodem nevyzvednutí dítěte. „Stane se, že se rodiče špatně domluví a jeden myslí, že vyzvedává druhý,“ vysvětluje ředitelka MŠ Socháňova Simona Skoumalová.

Video Události
video

Události: Opožděné vyzvedávání dětí

Dříve bývalo zvykem, že si pedagogové brali děti k sobě domů. Podle ministerstva školství se to ale nesmí. Musí zatelefonovat rodičům, pak případně volat sociální pracovníky a policii. „V žádném případě by paní učitelka s dítětem neměla opouštět mateřskou školu,“ varuje náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc. „Policie se musí spojit s některým zařízením, které by dítě hlídalo přes noc,“ dodává Skoumalová. 

Pokud chodí rodiče pro dítě do školky pozdě opakovaně, nejprve dostanou výstrahu. Pak může být jejich dítě ze školky i vyloučeno.