Ombudsmanka: Situace migrantů v Bělé je horší než ve věznici

Situace rodin s dětmi v zařízení pro migranty Bělá-Jezová je natolik vážná, že dochází k porušování Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy o právech dítěte. Myslí si to ombudsmanka Anna Šabatová, jejíž úřad zařízení několikrát navštívil. Podle veřejné ochránkyně práv cizinci žijí v horších podmínkách než odsouzení vězni. Proto bude chtít jednat s ministrem vnitra Milanem Chovancem: „A budu od něj chtít záruky, že se situace radikálně zlepší,“ uvedla veřejná ochránkyně práv v Interview ČT24. 

„Děti zde žijí v objektivně horších podmínkách, než mají čeští vězni. Mluvíme o bývalém vojenském zařízení, ve kterém v mnoha ohledech panují horší podmínky než v českých věznicích. Tam jsou umístěni lidé, kteří spáchali zločin a byli za to pravomocně odsouzeni. V Bělé jsou umístění lidé, které nikdo neodsoudil a žádný trest jim nebyl uložen,“ uvedla ombudsmanka, podle které zařízení odporuje představě o České republice coby civilizované zemi.

Podmínky zajištěných cizinců musí kancelář ombudsmanky ze zákona kontrolovat. Šabatová navštívila zařízení Bělá-Jezová poprvé loni v říjnu. V té době bylo v zařízení pět dětí. „Již tehdy jsem konstatovala, že jsou podmínky pro pobyt dětí nepřijatelné a policii jsem doporučila, aby je sem neumisťovala,“ dodala Šabatová.

Video Studio ČT24
video

TK ombudsmanky k podmínkám v zařízení Bělá-Jezová

TK ombudsmanky k podmínkám v zařízení Bělá-Jezová

Interview ČT24 s Annou Šabatovou

To se nestalo. Na konci srpna 2015, kdy ombudsmanka dorazila do Bělé znovu, bylo v zařízení už 147 dětí. „Vzhledem ke skutečnosti, že má být zařízení Bělá-Jezová do budoucna primárně vyhrazeno rodinám s dětmi, považuji za nutné veřejnost informovat o podmínkách, jaké zde panují,“ dodala Šabatová.

Ponížení i hry na policisty a vězně

Pracovníci kanceláře zjistili například to, že rodiče jsou poníženi před svými dětmi, třeba tím, že jsou do zařízení přepravováni v poutech. Děti také nemají k dispozici dostatek oblečení a obuvi. „Jsou vyděšené z všudypřítomné uniformované bezpečností služby a z policistů. Z nedostatku jiných aktivit si děti za ostnatým drátem hrají na policisty a vězně. Další jejich „hrou“ je snaha prokopat si tunel pod plotem ven,“ popsala Šabatová. Část dětí nemá žádný přístup k volnočasovým aktivitám.

„Každý večer cizince z postelí vytáhne policie, někdy v helmách a kuklách, za účelem přepočítání. Pokud děti spí, musí je rodiče vzbudit a postavit na nohy,“ pokračuje Šabatová. Podle ní jsou navíc cizinci nedostatečně informováni o své situaci a za pobyt v Bělé musí paradoxně platit. Čtyřčlenná rodina, která je v zařízení umístěna po dobu 30 dní, je povinna za tento pobyt uhradit více než 29 tisíc korun.

Podle Šabatové tak zařízení skutečně připomíná vězení. „Asi by bylo možné akceptovat provizorní podmínky v uprchlickém táboře pro tisíce lidí na okraji válečné zóny. Takové podmínky však není možné přijmout uprostřed střední Evropy. Nedokážu posoudit, jaká traumata si odsud do budoucna odnesou a jaké to bude mít následky na jejich další život. Vím zcela určitě, že to vše podstupují zcela zbytečně. Ti lidé nic neprovedli. Nebyli nikým odsouzeni. Přesto je necháváme trpět. Zbytečně,“ uzavřela Šabatová. 

V Interview ČT24 pak ombudsmanka kritizovala také jazykovou bariéru, která panuje při návštěvě lékaře: „V srpnu bylo v zařízení přes 100 Syřanů, kteří mluví arabsky, a okolo 90 Afghánců, kteří mluví jazykem farsi. V celém zařízení nebyl žádný pracovník, který by z těchto jazyků tlumočil. Při druhé návštěvě už tam byl alespoň jeden pracovník, který tlumočil z arabštiny. Tlumočení je velkým problémem - chybí kvalifikovaný personál, který by byl připraven na takovou skladbu obyvatel."

Ministerstvo počítá s nápravou

Kritiku veřejné ochránkyně práv vnímá vedení resortu vnitra jako oprávněnou pouze zčásti. I když připouští, že jsou věci, které je nutné zlepšit a s některými změnami již počítá. Například s úpravou a modernizací Bělé-Jezové, což umožnilo až otevření nových uprchlických center ve Vyšních Lhotách a Drahonicích. Nově se v Bělé-Jezové počítá se zvýšením počtu zaměstnanců ze současných 62 na 90 pracovníků.

„O situaci rodin s dětmi v současné době vedeme intenzivní jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí. Do této chvíle nebylo možno situaci rodin s nezletilými dětmi řešit právě z kapacitních důvodů,“ řekla mluvčí resortu Lucie Nováková.