IKEM nastolil nový trend, srdeční podporu voperuje malým řezem

Institut klinické a experimentální medicíny nastoupil nový trend operací srdce. Pacient se díky němu vyhne velké operaci, jedná se totiž jen o malý řez v levém mezižebří, takže se lékaři vyhnou přímému otevření hrudníku. Tímto způsobem voperovali jako první na světě dlouhodobou levostrannou srdeční podporu pacientce s pokročilým selháním srdce.

Video Události
video

Revoluce v operaci srdce

Nemoc upoutala výše zmíněnou pacientku na lůžko a bez trvalého napojení na infuze nemohla žít. Vzhledem k jejímu vysokému věku a zdravotnímu stavu nebyla transplantace orgánu možná. Na srdci má tedy nyní našitou pumpu, která rozvádí krev do těla. Podle svých slov neváhala s rozhodnutím o vyzkoušení nové techniky ani krátkou chvíli a ocenila i to, že lékaři voperovali přístroj jen malým řezem, takže se rána lépe hojila a rehabilitace mohla začít mnohem dřív než po velké operaci.

Sedmdesátileté ženě voperovali kardiochirurgové ve spolupráci s německými odborníky 25. května srdeční pumpu HeartMate III jako první na světě. IKEM tak získá v rámci pokračování úspěšné studie bezplatně srdeční podporu pro minimálně dalších pět pacientů.

Srdeční podpora do roka

Nový typ srdeční podpory HeartMate III byl v Česku poprvé implantován v IKEMu 9. července 2014. Levostrannou srdeční podporu dostalo zatím 11 nemocných. Výhodou je to, že přístroj umožňuje vytváření umělé pulzní vlny, která je pro organismus příznivější.

Pracoviště v IKEMu bylo vybráno jako jedno ze tří světových center, které dostalo možnost navázat na pilotní studii, v rámci které implantovali zdejší lékaři přístroj HeartMate III největšímu počtu pacientů. Zatímco v sousedním Německu jsou lidé na čekací listině i několik let, v Česku se často dočkají do roka.