Kariérní řád učitelů je hotov, platit by měl od září

Praha - Kariérní řád pro učitele je hotový, chybí už jen drobnosti. Ministerstvo školství jej plánuje zavést od září. Samotní kantoři ale o detailech dost informací nemají. Některým se navíc dosavadní návrhy nezamlouvají. Návrh ministerstva počítá se čtyřmi profesními stupni – pro začátečníky, pokročilejší a dva stupně pro nejkvalitnější učitele. Ke každému postupu bude nutná atestace.

Do třetí a čtvrtého pro ty nejlepší učitele by měla postoupit přibližně pětina pedagogů. Tyto stupně budou spojeny s příplatky v řádech tisíců korun. Vyplývá to z výstupů projektu Kariérní systém Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Ty budou podle tiskové mluvčí ministerstva Kláry Bílé podkladem pro přípravu legislativních změn. Maximální hranice není pevně stanovena, ale NIDV uvádí, že cílový podíl učitelů s vyšším kariérním stupněm je 20 procent. Patnáct procent by mělo být ve třetím a pět procent ve čtvrtém stupni.

Třetí stupeň bude povinný pro ředitele 

Třetí kariérní stupeň je určený pro takzvané pedagogické lídry školy, kteří mohou působit například jako výchovní poradci, koordinátoři školního vzdělávacího plánu nebo mentoři. Mají se podílet na růstu kvality v dané škole. Za to by měl učiteli náležet fixní příplatek 3000 korun spojený jen s postupem na tuto úroveň a dalších 2000 korun, pokud opravdu plní úkoly specifické pro tento stupeň. Třetí stupeň bude po plném zavedení kariérního řádu povinný pro ředitele. 

Ti nejlepší se stanou takzvanými lídry školského systému, jejichž kvality by měly být pozitivně vnímány i za hranicemi školy. Budou moci působit v roli odborných konzultantů při cestě dalších učitelů ke třetímu stupni. K základnímu platu by za to mohli dostat až 10 tisíc korun měsíčně, z toho polovina je nárokový příplatek a polovina příplatek spojený s plněním specifických úkolů. 

Pro postup do třetího a čtvrtého stupně bude nutné atestační řízení. Učitel při něm bude před komisí obhajovat svou dosavadní praxi a představovat své portfolium s doklady o dovednostech a znalostech, které během pedagogické dráhy získal. Atestační řízení bude zpoplatněné, NIDV navrhuje 12 tisíc korun. 

Učitelé s druhým stupněm se budou soustředit na žáky

Většina učitelů by měla být zařazena do druhého kariérního stupně, na kterém může pedagog zůstat až do důchodu. Postup na tuto úroveň povinně následuje po dvouletém adaptačním období pro čerstvé absolventy. Na jeho konci učitel absolvuje hodnoticí rozhovor, který v případě neúspěchu může opakovat. Může tak učinit i na jiné škole. Učitelé na druhé úrovni se budou soustředit na práci se žáky. Na této úrovni by mohli vykonávat i některé specializované činnosti, například školskou logopedii, enviromentální výchovu nebo prevenci sociálně patologických jevů. Mohou se také starat o informační a komunikační technologie ve škole. 

  • Kariérní systém je určen pro učitele od mateřských až po vyšší odborné školy. Budou do něj zahrnuti i pedagogové základních uměleckých škol a učitelé praktického vyučování a odborného výcviku. 
Video Kariérní řád učitelů je hotov
video

Kariérní řád učitelů je hotov