Kontrolní ústav varuje ženy před užíváním valproátu

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv výrazně omezuje používání léků obsahujících valproát. Ten se využívá při léčbě epilepsie, bipolární poruchy nebo některých typů migrény u žen. SÚKL tak učinil na základě čerstvě dokončeného celoevropského přehodnocení dostupných údajů - studie ukázaly, že může poškodit stav nenarozených dětí a částečně i jejich další vývoj.

Lékaři by tak měli předepisování medikamentů s obsahem valproátu pacientkám omezit na minimum. Od kontrolního ústavu dostali nový bezpečnostní manuál. Podle ředitele bohnické léčebny Martina Hollého jim ukládá bedlivě uvážit nasazení léku obsahujícího valproát u žen v plodném věku. Těhotným by lék neměli dávat vůbec.

Užívání budoucími matkami totiž může zpozdit psychomotorický vývoj jejich dětí, a to až ve 40 procentech případů. V přibližně 11 procentech pak může užívání léku způsobit vrozné vývojové vady. „Myslím, že to je pro klinickou praxi docela významná změna, je velice používaný,“ komentuje doporučení Eva Jirsová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

V případech, kdy lék představuje jedinou možnou a účinnou léčbu, platí pro lékaře a pacientky přesně daná pravidla. Ženy, které mohou otěhotnět, by měly dbát na důsledné užívání antikoncepce. Zároveň podpisem písemného souhlasu stvrzují, že jsou dobře obeznámeny s rizikem. Při plánovaném těhotenství je třeba informovat lékaře, aby mohl hledat jinou alternativu, dodává Hollý.

Video SÚKL omezuje léky s valproátem
video

SÚKL omezuje léky s valproátem

Podle lékařů ale u mnohých pacientek přínos léčby i tak převažuje – třeba u typů epilepsie s vážnými záchvaty. Někteří lékaři i přes přínos zveřejněného varování upozorňují na to, aby nevyvolalo zbytečnou paniku u žen, které valproát užívají.