V Praze probíhá Veletrh studia v zahraničí

Praha - V atriu pražské stavební fakulty ČVUT dnes probíhá druhý ročník Veletrhu studia v zahraničí. Akce si klade za cíl propagovat hlavně nekomerční možnosti studia v zahraničí pro studenty vysokých škol a možnosti jazykové a kulturní přípravy pro tuto specifickou formu studia.

Výměnné studijní programy se v posledních letech staly nedílnou součástí vysokoškolského prostředí a jejich dokončení přispívá k celkovému rozvoji budoucích absolventů vysokých škol. Každým rokem se zvyšuje počet lidí, kteří vyjíždějí studovat za hranice. Minulý rok to bylo celkem 4752 studentů. Spolu se zvyšujícím se zájmem o pobyt v zahraničí stoupá i počet míst na zahraničních univerzitách, které nabízejí různé druhy pobytů.

Mezi nejoblíbenější země pro studium patří Francie, Španělsko nebo Spojené státy. Roste ale také zájem o Rusko, Čínu a Vietnam. Pobyt studentů může na univerzitách trvat různě dlouhou dobu. Nejčastěji se jezdí na půl roku nebo rok, hodně lidí využívá i týdenní pobyty.

Společně s jazykovými a kulturními instituty působícími na území České republiky chtějí pořadatelé veletrhu, kterými jsou Studentská unie ČVUT a Odbor zahraničních styků Rektorátu ČVUT, upozornit na možnost vycestovat za studiem do zahraničí či na možnosti jazykové a kulturní přípravy na něj. Návštěvníci veletrhu se dozví informace například formou přednášek a prezentačních stánků.