Zvyšujícímu se počtu diabetiků může zabránit účinná prevence

Praha – 14. listopadu, který byl vyhlášen Dnem diabetu, se v poledne, respektive v jednu hodinu středoevropského času, vydali lidé v několika desítkách zemí na pochod, aby svou účastí podpořili boj proti této nemoci. Jen v České republice žije téměř tři čtvrtě milionu diabetiků a jejich počet neustále vzrůstá, zabránit dalšímu nárůstu se podle oborníků dá pouze edukací občanů a účinnou prevencí.

V České republice přišlo podpořit boj proti diabetu, který ohrožuje stále větší část populace na celém světě, téměř 5500 lidí. Rok od roku vzrůstá počet nemocných s cukrovkou, přičemž většina z nich patří k diabetikům druhého typu, u kterých jsou nejčastějšími příčinami onemocnění obezita a nedostatek pohybu. Vyšší procento mladých lidí s obezitou v populaci navíc zapříčiňuje, že se cukrovka druhého typu vyskytuje u pacientů stále nižšího věku.

Na boj proti cukrovce stačí koruna a všímaví lékaři

Minulý týden se problémem cukrovky zabývalo veřejné slyšení Senátu, který se společně s ministerstvem zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi shoduje, že v boji s diabetem je důležitá především edukace občanů. „Je nezbytné, aby praktičtí lékaři sami vyhledávali rizikové pacienty, pomáhali jim odstraňovat příčiny, které by mohly vést ke vzniku cukrovky, a upozorňovali je na případné následky,“ vysvětluje Markéta Hellerová, náměstkyně ministerstva zdravotnictví.

Také Diabetická asociace ČR ve výzvě předané poslancům požaduje standardizaci péče o diabetika, podporu informovanosti nemocných cukrovkou a zavedení kvalitní primární prevence u rizikových osob a u dětí. „Dobře provedená edukace je velmi efektivní, jak dokazuje řada studií. Pokud investujete jednu korunu, uspoříte až čtyři koruny, které nemusíte utratit za léčbu komplikací způsobených cukrovkou,“ doplňuje Milan Kvapil, předseda České diabetologické společnosti.

Lékaře i pacienty je k prevenci třeba motivovat

Edukace je součástí prevence, na kterou by se podle Kellerové měl klást větší důraz, nejen v případě diabetu. Chybí zde ovšem větší prostor pro pojišťovny motivovat k prevenčním opatřením jednak své klienty, tedy pojištěnce, jednak poskytovatele zdravotní péče, aby vyhledávali rizikového pacienty. Zákon navíc omezuje množství finančních prostředků, které pojišťovna smí na prevenční programy vyhradit. „Do fondu prevence se odvádí 1,5 procenta z výše vybraného pojistného,“ potvrzuje Jaromír Gajdáček, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR, „a tuto hranici nelze překročit.“

„Úlohou ministerstva je být iniciujícím a i kooperačním faktorem všech těch, kteří se na prevenci musí podílet, tedy odborníků, pojišťoven a pacientských organizací,“ říká Markéta Hellerová. Ministerstvo samo se podílí na celé řadě kampaní, zaměřených na prevenci, viditelné výsledky dosáhlo v boji proti rakovině prsu, díky kterému se výrazně zvýšila účast žen na preventivních prohlídkách. V současné době se připravuje kampaň proti obezitě jako jedné z nejvýraznějších příčin diabetu druhého typu. V rámci prevence si také obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou během Dne diabetu nechat změřit průměrnou hladinu cukru v krvi.

Léky na cukrovku.
Léky na cukrovku.