Soutěž „Bez obav“ se věnuje kriminalitě páchané na dětech

Praha - Soutěž pro děti čtvrtých až osmých tříd se zabývá prevencí kriminality a bezpečností silničního provozu. Záměrem je poskytnout dětem informace o tom, jak mají v takových situacích jednat. Také by měla poskytnout zpětnou vazbu policii, které tak napoví, jak by měla pokračovat ve svých preventivních programech.

Aneta Juščíková, spoluorganizátorka projektu vidí hlavní smysl soutěže v efektivním vzdělávání žáků: „Družstvo je připraveno na základě komiksu, který jsme do škol rozeslali. Tam jsou napsány prevence kriminality, prevence protipožární, nějaká zdravověda, cyklistika, a tak dále.“

V současné době probíhají obvodní kola v jednotlivých městských částech, dnes pro deset škol z Prahy 7 a 8. Dosud se soutěže zúčastnilo již devadesát družstev, ve kterých bylo 720 dětí.

Městská policie se do organizování akce „Bez obav“ zapojuje v rámci svých preventivních programů pro děti a mládež. Snaží se tak předejít kriminalitě páchané na dětech. Podle komisaře útvaru prevence kriminality Rudolfa Rubeše má kriminalita páchaná na dětech svá specifika, a tak je třeba se jí zvlášť věnovat: „Bývají to případy, které se odehrávají v rámci šikany. Před supermarkety se stává, že bezdomovci se snaží lákat od malých dětí věci, které si tam kupují a malé obnosy peněz.“

Preventivní programy magistrátu a městské policie přinášejí už své výsledky. Rubeš považuje například dětskou úrazovost při dopravních nehodách v Praze za nízkou, někdy i nižší než v menších městech s menším provozem.