Nesouhlasíme s umělým oplodněním žen bez partnera, napsali biskupové premiérovi

Praha - Zákon o specifických zdravotních službách, podle kterého by mohly pokus o umělé oplodnění podstupovat i ženy bez partnera, je podle České biskupské konference v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Své stanovisko zaslali i předsedovi vlády Mirku Topolánkovi. Postavili se v ní také proti umělému ukončení těhotenství. Část zákona, která se jí věnuje, označili za „diskriminační“ vůči těm odborníkům, kteří se neztotožňují s názorem, že „o vývojové přeměně embrya v lidskou bytost lze hovořit od 12. týdne těhotenství“.

Přijetím úpravy zákona, kdy by mohla být uměle oplodněna samotná žena, by otec neměl možnost podílet se na výchově dítěte, argumentují biskupové na svých stránkách. Odvolávají se na část úmluvy, která uvádí, že každé dítě má právo znát svou matku i otce a má právo na jejich péči.

Asistovanou reprodukci dnes mohou podstoupit ženy provdané nebo ty, které žijí s partnerem. Navrhovaný zákon by ale takovou možnost dával i ženám bez partnera. Podle České biskupské konference by tak došlo k zanedbání práv a povinností otce nenarozeného dítěte, neboť by byl „zcela vyloučen z možného rozhodování“.  

Za zvlášť neetický označili biskupové v dopise premiérovi „komerční způsob náboru dárkyň vajíček, kdy často dochází k zanedbání práva na náležité poučení o případných nežádoucích následcích zákroku“.

Nelíbí se jim také, že připravovaná úprava zákona neuvádí vedle asistované reprodukce jiné možnosti řešení v případě neplodnosti.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Tomáše Cikrta se zákon snaží nediskriminovat ženy, které žijí bez partnera. „My se na něj díváme jako na zdravotní službu pro ženy, které nemohou mít děti. Rozhodně to není zákon, který by umožňoval výrobu dětí jako na běžícím pásu, například pro lesbické páry, je to zdravotní služba,“ zdůrazňuje.