Rusové žijící v Česku si v Praze uspořádali konferenci

Praha - Z různých koutů České republiky se na jedno místo sjeli Rusové vůbec poprvé. Jejich cílem je usilovat do budoucna o hladší splynutí se zdejší společností. Rusy Česká republika přitahuje víc než kdy dřív. V Česku jich žije už 23 tisíc, z toho 13 tisíc v Praze, to je dvakrát víc než před pěti lety.

Cesty k začlenění do české společnosti hledal v Praze Sjezd ruské komunity. „Našim občanům poskytujeme podporu při kulturních podnicích a akcích zaměřených na šíření ruského jazyka, kultury a národní identity,“ vysvětluje velvyslanec Ruské federace v České republice Vladimir Fedotov. 

Z minulosti nejznámějším městem u nás, kde žije početná ruská menšina, jsou Karlovy Vary. Už více než sto let tu stojí pravoslavný kostel a na rozdíl od jiných míst tu Rusové mají vlastní komunitu. V centru i okolí města jich trvale žije několik stovek. Podnikají, čile obchodují s nemovitostmi, dokonce si tu začali stavět malé ruské vesničky.

Dnes ale Karlovy Vary už vycházejí z módy. Rusy mnohem víc přitahuje Praha. Jsou tu mezinárodní školy, kulturní vyžití a vše co jejich středně vyšší třída potřebuje. Ruské investice do českého průmyslu činí 10 miliard korun. Mění se i společenské vnímání ruské menšiny. „V pražském prostředí jsou aktivity ruské menšiny přijímány pozitivně,“ soudí Andrej Sulitka, ředitel sekretariátu pro národnostní menšiny vlády ČR.

V zahraničí je ruská komunita ještě aktivnější. Například v Británii vlastní i část pýchy a národní hrdosti, fotbalové kluby. V Česku se strachují pivaři, až jednou do jejich rukou padnou třeba české pivovary.