Zatopení části Nových Heřminov kvůli přehradě je o krok blíž

Ostrava - Zatopení části obce Nové Heřminovy schválila vláda. 56 objektů, z toho 24 obytných, se tak nejspíše ocitne pod vodou. Ministři podpořili návrh ministerstev životního prostředí a zemědělství na vybudování přehrady a dalších protipovodňových opatření, jejichž nutnost se ukázala po katastrofálních povodních v roce 1997. Pokud návrh posvětí i parlament a prezident, mělo by se se stavbou přehrady na horním toku řeky Opavy začít nejdříve v roce 2015.

Velká nebo malá varianta - starostové jsou proti oběma

Ministerstvo nakonec upustilo od původní velké přehrady, která by zaplavila v údolí celou obec, v níž by o střechu nad hlavou přišlo zhruba 120 rodin. Proti výstavbě jsou ale stále obyvatelé Nových Heřminov i okolních obcí, kterých se přehrada bezprostředně týká.

„To se dalo čekat,“ komentoval dnešní rozhodnutí vlády starosta ohrožené obce Radovan Jílka. Dodal, že rozhodnutí jej nepřekvapilo a vedení obce se s ním nyní musí vypořádat. Mrzí ho, že rozhodnutí se nakonec uskutečnilo za zavřenými dveřmi. Jedna z možností, jak se bránit, tak může být i soudní spor.

Starosta Jílka dále upozorňuje na fakt, že přehrada neřeší problémy lidí, kteří bydlí nad přehradou. Ničivá povoděň v roce 1997 totiž podle jeho slov zasáhla nejvíce právě tyto obce. Přehrada je tedy pouze polovičaté řešení.

„Chápu, že je to bolestné řešení, protože obec přijde o svou část. Na druhé straně ale nepřestane existovat, bude nadále ochráněna před stoletou vodou a bude moci těžit z turistického ruchu, který přehrada přinese,“ uklidňoval starosty Gandalovič. Ministerstvo vlastníkům domů a nemovitostí nabídne za zaplavené nemovitosti finanční náhrady.

Kolik za přehradu?

Cena výstavby by se měla vyšplhat na 7,7 miliardy korun. Součástí prací bude i vybudování jižního obchvatu, který stavbu prodraží o necelé dvě miliardy korun oproti původnímu návrhu.

„Přeložením silnice první třídy se v zachované části obce zklidní doprava, která bude odvedena mimo centrum,“ naznačil ministr. Z obce bude podle něj také sejmuta stavební uzávěra, která brání rozvoji Nových Heřminov už desítky let.

Přírodě blízká varianta

Martin Bursík uvedl, že jeho resort prověřoval i tzv. nulovou variantu, která se ale nakonec ukázala jako nedokonalá, neboť nemůže obcím poskytnout dostatečnou ochranu před případnými povodněmi. „Hledali jsme kompromis, který by byl co nejšetrnější k přírodě i životu místních obyvatel,“ vysvětlil, proč nakonec zvítězila menší varianta. „Je to vůbec první případ protipovodňové ochrany, do kterého se promítly i přírodě blízká opatření,“ dodal.

Podle generálního ředitele státního podniku Povodí Odry Pavla Schneidera menší nádrž ochrání obce i pod profilem přehrady na stejné úrovni jako zamítnutá varianta velké nádrže. Její schválení ale znamená zajištění i dalších protipovodňových opatření v povodí Opavy, jako úprava koryt nebo bezpečnostní záchranný systém.

Oblast záplavy v Nových Heřmínových
Oblast záplavy v Nových Heřmínových