Brno chce rozšířit tramvajovou dopravu do Bohunic

Brno - V Brně by mohly v budoucnu zajíždět tramvaje až k nemocnici v Bohunicích a k tamnímu kampusu, který staví Masarykova univerzita. Město si nechalo zpracovat studii, která ukázala, že technicky je tento záměr proveditelný. Řekl předseda dopravní komise městské rady Josef Veselý. Předpokládané náklady na stavbu nejsou zatím známy.

Pro vybudování kvalitního tramvajového spojení je nutné vystavět 900 metrů dlouhou trať, přičemž polovina z ní by měla být pod zemí. Půjde o úsek pod Mikuláškovým náměstím.

Trať by měla začínat na zastávce Osová a končit v místě současného autobusového a trolejbusového terminálu před hlavním vstupem do bohunické nemocnice. V tomto úseku by měly vzniknout dvě nové zastávky. Nyní je podle Veselého na vedení města, zda projekt prosadí a získá pro něj peníze.

Bohunická nemocnice patří k největším na Moravě. Měla by se do ní přesunout část provozu Úrazové nemocnice, která by měla být zrušena. Hned vedle nemocnice vzniká univerzitní kampus. Nedaleko by měla stát sportovní hala a obchodní centrum.

„Celá oblast se prudce rozvíjí. Je nutné zkvalitnit dopravní obslužnost této lokality,“ uvedl Veselý. Tramvaje by mohly časem zajíždět k nemocnici s frekvencí pouhých pěti minut.