Vztahy mezi dlužníky a věřiteli se od ledna zjednoduší

Praha - Dnes byl definitivně schválen nový zákon, který mění pravidla o vymáhání dluhů. Insolvenční zákon nahradí stávající zákon o konkurzu a vyrovnání a umožní dlužníkům vyhlásit osobní bankrot. Jeho platnost začíná 1. ledna 2008 a měl by přinést více kontroly věřitelů a soudům a také umožnit dlužníkům, aby se více podíleli na svém oddlužování.

Všechny informace, u kterých to zákon umožní, budou přístupné na internetu. Vznikne elektronický spis umožňující rychlejší komunikaci mezi soudy, který bude obsahovat seznam insolventčních správců, dlužníků a také jejich spisů. To velmi urychlí a usnadní komunikaci mezi soudy a tím i plynulejší obsah řízení.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila se zcela změní přístup k problematice úpadku podnikatelských, ale i nepodnikatelských subjektů. „Kvůli narůstajícímu výskytu zadluženosti nepodnikatelů obsahuje insolventní zákon nový institut oddlužení, který umožňuje dlužníkovi řešit nastalou situaci po dohodě s věřiteli mimo exekuční režim,“ upozornil ministr.

Původně měl zákon vejít v platnost 1. července 2007. Podle Jaroslava Bureše, místopředsedy vrchního soudu v Praze, nešlo o změnu systému zákona, ale spíše o technické úpravy: „Technická novela má odstranit především legislativní chyby. Jediná zásadní změna je, že přibyl trestný čin pletichy.“ Dále uvádí, že zákon byl v poslední fázi upravován příliš narychlo a lepší je začínat s dobře připraveným systémem. Vytvoření průhledné informační sítě se ukázalo jako velmi náročné.

Místopředseda Bureš vidí tři největší výhody změn insolvenční úpravy takto: je to možnost zachytit mnohem dříve signály hrozícího úpadku, mnohem větší vliv věřitelů a motivovanost dlužníka aktivně se podílet na procesu oddlužování.

Nový zákon se bude patrně nejvíce týkat domácností, jejichž zadluženost v České republice stoupá. Pokud půjde o malé podnikatele, bude jim umožněno, aby začali nové podnikání už během oddlužovacího procesu. Podle Bureše půjde ovšem jen o takzvané „poctivé dlužníky“, kteří budou své dluhy splácet.

Legislativní prostředky ke kontrole průběhu oddlužování budou mít věřitelé, správci a také soudy: „Tím konečným institutem je odpůrčí žaloba, která umožní, aby se majetek, který se úkony dlužníka dostal především k příbuzným, dostal zpátky,“ dodává Jaroslav Bureš.

Nový zákon by především měl motivovat dlužníky, aby se aktivně podíleli na oddlužování a jen pasivně nečekali na výsledek konkurzního řízení. Největší motivací by měla být vyhlídka na zlepšení jejich situace po skončení insolvenčního řízení a splacení dluhů.