V Ostravě mají novou nízkopodlažní tramvaj

Ostrava - Koncem července pořídili v Ostravě nové nízkopodlažní tramvajové vozidlo typu Vario LF3/2 a v současné době probíhají zkušební jízdy s cestujícími, informoval ostravský dopravní podnik.

Nová tříčlánková tramvaj typového označení VarioLF3/2 je určená pro provoz na městských a rychlodrážních tratích. Nové kolejové vozidlo, konstruované pro obousměrný provoz, se skládá ze tří článků nesených čtyřmi podvozky. Spojení článků je kloubové, přičemž klouby jsou umístěny nad dvěma středními podvozky. Všechny dveřní vstupy mezi podvozky vozidla mají sníženou podlahu v úrovni 350 mm nad temenem kolejnice, uvedl dopravní podnik.

Na první pohled připomíná tříčlánkovou nízkopodlažní tramvaj VarioLF3, které jsou v Ostravě v řádném provozu již dvě. Nová obousměrná tramvaj je výjimečná tím, že zvládne jízdu po jedné koleji v obou směrech, aniž by potřebovala smyčku k otáčení. Tato vlastnost bude využívána především při mimořádných situacích v dopravě, zvláště pak při výlukách. Vario LF3/2 nahrazuje starší typ obousměrné tramvaje KT8D5, který dopravní podnik hojně využíval například pro přepravu cestujících ve ztížených podmínkách výstavby a rekonstrukce tramvajové tratě podél Místecké ulice. V současné době se vozidla KT8D5 výhodně rekonstruují na jednosměrná, částečně nízkopodlažní vozidla.