Nový internetový projekt usnadní výběr školy či povolání

praha - Národní ústav odborného vzdělávání zahájil internetový projekt, který má pomoci žákům základních a středních škol rozhodovat se o jejich budoucím povolání. Informační systém ISA obsahuje nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale také analýzy o potřebách trhu práce či ukázky konkrétních pracovních prostředí.

Velké procento žáků základních i středních škol postrádá podrobnější informace, které by jim měly pomoci při volbě vzdělávací dráhy a povolání, což jsou například informace o oborech, nebo o uplatnitelnosti na trhu práce. "Proto jsme přistoupili k přípravě informačního systému o uplatnění absolventů škol, který je počínaje dneškem dostupný na adrese www.infoabsolvent.cz," vysvětluje náměstkyně ředitele Národního ústavu odborného vzdělávání Helena Úlovcová.

Na stránkách mohou žáci najít v soustředěné podobě i analyticky provázané údaje, které se vztahují jak ke vzdělávací nabídce středních a vyšších odborných škol, tak i trhu práce. Systém dále obsahuje informace o míře nezaměstnanosti absolventů s určitým vystudovaným oborem, požadavky zaměstnavatelů na absolventy, nebo výši poptávky po určité profesi. „Zajímavou součástí systému je i multimediální průvodce Poznáváme svět práce,“ doplňuje Úlovcová. Děti v něm mohou získat informace mimo jiné o tom, jak vypadají konkrétní pracovní prostředí.

Podle psycholožky Václavy Masákové děti ve věku okolo 14 let ještě nejsou schopné se podívat do své budoucnosti a žijí hodně okamžikem. O budoucím povolání se rozhodují podle své touhy, která bývá víceméně virtuální, a také často plní, ať už vědomě nebo nevědomě, očekávání svých rodičů. Informační systém je tedy sice dobrý počin, ale výběr školy či povolání má přesto i nadále řadu rizik. Děti například často nevědí, co všechno jimi vybraný obor obsahuje za předměty, a následně bývají hluboce zklamány, že jejich očekávání nebylo splněno.